Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Integracja Europejska Wróć do kategorii

COREPER

plik Pobierz COREPER.txt


COREPER oznacza dwie grupy robocze /komitety urzędników, których zadaniem jest przygotowywanie posiedzeń Rady. COREPER jest akronimem pierwszych liter francuskiej nazwy Komitetu Stałych Przedstawicieli – Comité des Représentants Permanents.

W skład COREPERu wchodzą stali przedstawiciele Państw Członkowskich (tj. ambasadorowie przy UE) i ich zastępcy. Ze względu na dużą liczbę spraw, którymi zajmuje się COREPER, jest on podzielony na dwa komitety: COREPER I, w którego skład wchodzą zastępcy ambasadorów przy UE oraz COREPER II, w którego skład wchodzą sami ambasadorowie, co oznacza, że jest z nich dwóch ważniejszy.

COREPER II zwykle zajmuje się sprawami rozpatrywanymi przez Radę Europejską oraz sprawami leżącymi w gestii Rady spraw ogólnych i stosunków zewnętrznych, Spraw gospodarczych i finansowych oraz Wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. COREPER I przygotowuje ogólne kwestie leżące w gestii pozostałego składu Rady.

Na forum COREPER urzędnicy omawiają kwestie polityczne znajdujące się w porządku dziennym następnego posiedzenia Rady, przed tym posiedzeniem, oraz próbują, w miarę możliwości, osiągnąć porozumienie w tych sprawach. W ramach COREPER podejmowane są również decyzje, czy dane sprawy powinny zostać przekazane Komitetowi Ministrów celem podjęcia decyzji, czy umieszczone w porządku dziennym jako tzw. „Punkty A”. Punkt A jest przedkładany Radzie do przyjęcia bez debaty.

Urzędnicy z COREPER I i II także reprezentują Radę w komitetach pojednawczych w ramach procedury współdecyzji z Parlamentem Europejskim, podczas gdy prezydencja jest reprezentowana na szczeblu politycznym.

Grupy robocze podlegające COREPER
Generalnie projektem aktu prawnego, który ma być przyjęty przez Radę na początku zajmuje się jedna z ok. 300 grup roboczych utworzonych w ramach COREPER. Grupy robocze obejmują obszary współpracy UE. COREPER może także wyznaczać tymczasowe grupy robocze do zajęcia się konkretną sprawą, jeżeli zostanie stwierdzone, że żadna ze stałych grup roboczych nie może daną kwestią się zająć.

W skład grup roboczych podlegające COREPER wchodzą przedstawiciele rządów Państw Członkowskich, tj. urzędnicy administracji centralnej i/lub urzędnicy stałych przedstawicielstw krajów w Brukseli. W spotkaniach uczestniczą także urzędnicy Komisji.

Po przedstawieniu przez Komisję projektu aktu prawnego, który ma zostać przyjęty przez Radę, projekt jest przesyłany do Sekretariatu Generalnego Rady, który rozsyła go do stałych przedstawicielstw Państw Członkowskich przy UE. Z zasady COREPER wówczas postanawia, która grupa robocza powinna przygotować projekt do rozpatrzenia przez Radę.

Zadaniem grup roboczych jest próba przygotowania takiego projektu, co do którego można będzie osiągnąć porozumienie w Radzie. Grupy robocze dokonują technicznego przeglądu projektów oraz negocjują i przygotowują propozycje poprawek do bazowych projektów, aby stworzyć projekt możliwy do przyjęcia przez Radę. W wyniku dyskusji w grupach roboczych uzyskuje się przegląd stanu negocjacji, a następnie grupy robocze przygotowują sprawozdanie w danej sprawie. Po zakończeniu prac w sprawie przez grupę lub w przypadku impasu, sprawa przechodzi do COREPER.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Integracja Europejska [60]

 • podgląd pobierz opis 15 pytań do
 • podgląd pobierz opis ‘za’ i ‘przeciw’ UE
 • podgląd pobierz opis COREPER
 • podgląd pobierz opis Deklaracja Schumana
 • podgląd pobierz opis dyrektywa
 • podgląd pobierz opis EBC
 • podgląd pobierz opis EFTA
 • podgląd pobierz opis Europejski Trybunał Sprawiedliwości
 • podgląd pobierz opis Formy Integracji Międzynarodowej
 • podgląd pobierz opis Fundusze strukturalne UE
 • podgląd pobierz opis Gezeza i rozwój koncepcji integracyjnych w EU
 • podgląd pobierz opis Historia Integracji Europejskiej
 • podgląd pobierz opis Historia Integracji Europejskiej 16 str
 • podgląd pobierz opis Historia Wspólnot Europejskich
 • podgląd pobierz opis Instytucje UE
 • podgląd pobierz opis Integracja
 • podgląd pobierz opis Integracja Europejska
 • podgląd pobierz opis Integracja Europejska 20 str.
 • podgląd pobierz opis Integracja gospodarcza.
 • podgląd pobierz opis Komisja Europejska
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online