Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Bankowość Wróć do kategorii

Charakterystyka rynku papierów wartościowych

plik Pobierz Charakterystyka rynku papierow wartosciowych.txt

Charakterystyka rynku papierów wartościowych
Papier wartościowy to dokument reprezentujący prawa majątkowe, jakie przysługują posiadaczowi z racji jego posiadania
Pojęcie rynku papierów wartościowych - tworzą go transakcje papierami wartościowymi o różnym stopniu płynności i ryzyka.
Instrumenty rynku papierów wartościowych
a. akcja
b. obligacja
Charakterystyka akcji
a. akcja - jest to papier wartościowy potwierdzający udział w majątku spółki akcyjnej
b. rodzaje akcji
* imienne i na okaziciela
* zwykłe i uprzywilejowane (co do głosu, co do dywidendy, co do podziału majątku)
a. prawo poboru - akcjonariusze zgodnie z kodeksem handlowym mają pierwszeństwo objęcia nowych akcji proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych
Charakterystyka obligacji
a. obligacja - jest to papier wartościowy o charakterze wierzycielskim
b. rodzaje obligacji
* wg kryterium emitenta: obligacje skarbowe, komunalne, przedsiębiorstw
* wg kryterium oprocentowania: o stałym oprocentowaniu, o zmiennym oprocentowaniu
* pozostałe rodzaje obligacji: obligacje zamienne, z opcją wykupu
Uczestnicy rynku papierów wartościowych
a. emitenci - czyli osoby prawne wystawiające papiery wartościowe we własnym imieniu
b. pośrednicy - czyli domy maklerskie, banki instytucje organizujące rynek i obrót papierów wartościowych
c. inwestorzy - czyli osoby fizyczne i prawne , które angażują swój kapitał w papiery wartościowe w celu osiągnięcia zysku


Rynek papierów wartościowych dzieli się na:
rynek pierwotny
rynek wtórny
Charakterystyka rynku pierwotnego
a. na rynku pierwotnym następuje sprzedaż nowych emisji papierów wartościowych inwestorom
b. na rynku pierwotnym rozróżnia się dwa sposoby oferowania papierów wartościowych inwestorom:
* oferta publiczna (informacje przekazywane w środkach masowego przekazu jest kierowana do więcej niż 300 osób lub nieoznaczonego adresata w środkach masowego przekazu)
* oferta niepubliczna (jest kierowana do mniej niż 300 osób lub, gdy akcje są udostępniane pracownikom na preferencyjnych warunkach lub, gdy propozycja nabycia akcji dotyczy jednoosobowych spółek skarbu państwa (10% pakietu dla jednego nabywcy))
Rynek wtórny obejmuje:
a. rynek giełdowy
b. rynek poza giełdowy

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Bankowość [75]

 • podgląd pobierz opis 1-10 pytań do zaliczenia
 • podgląd pobierz opis 11-21 pytań do zaliczenia
 • podgląd pobierz opis 22-31 pytań do zaliczenia
 • podgląd pobierz opis 32-46 pytań do zaliczenia
 • podgląd pobierz opis 49 zagadnień z Bankowości
 • podgląd pobierz opis Agregat M3
 • podgląd pobierz opis Agregaty pieniężne
 • podgląd pobierz opis Alan Greenspan - kozioł ofiarny
 • podgląd pobierz opis Bank - wikipedia
 • podgląd pobierz opis Banki światowe
 • podgląd pobierz opis Bankowa obsługa papierów wartościowych
 • podgląd pobierz opis Bankowa ocena zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych
 • podgląd pobierz opis Bankowe dyskonto weksli
 • podgląd pobierz opis Bankowość - test TEST
 • podgląd pobierz opis Bankowość [20 stron]
 • podgląd pobierz opis Budżet państwa
 • podgląd pobierz opis Charakterystyka Narodowego Banku Polskiego
 • podgląd pobierz opis Charakterystyka rynku papierów wartościowych
 • podgląd pobierz opis Charakterystyka systemów jakości
 • podgląd pobierz opis Charakterytyka rynku poza giełdowego
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online