Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Zarządzanie Wróć do kategorii

Charakter nurtów zarządzania strategicznego

plik Pobierz Charakter nurtow zarzadzania strategicznego.txt

Charakter nurtów zarządzania strategicznego

1. Planistyczne podejście – wychodzi z założenia, że celem każdej organizacji jest równomierny rozwój, który powinien być zaprogramowany w oparciu o zasadę racjonalności, a więc ze względu na potrzeby firmy i możliwości utrzymania się na rynku.
* Podstawowymi narzędziami są:
- strategia
- plany biznesowe
- prognozy i scenariusze
- techniki analityczne
- rachunki decyzyjne
* Preferujemy sformalizowany system planowania oraz analizę SWOT.
* Przedstawiciele:
- H.I.Ansoff
- R.L.Ackoff
- P.Drucker
- E.P.Learned
- H.K.Christensen
- K.R.Andrews
- W.d.Guth
- C.W.Hofer
- D.Schendel


Związki z innymi dziedzinami:
Nurt planistyczny wywodzi się z teorii przedsiębiorstwa, metodologii planowania gospodarczego (mikro i makro), teorii prognozowania oraz analizy ekonomicznej. W tym obszarze umiejętnością jest zarządzanie projektami (Project Management), w szczególności zaś metodyka oceny projektów inwestycyjnych i projektowanie organizacji. Nurt planistyczny pozostaje w silnym związku z ekonomią przemysłową, a także z działami szczegółowymi nauki o zarządzaniu (marketing, finansami firmy, zarządzanie zasobami ludzkimi).

2. Nurt pozycyjny – połowa lat 60 XX wieku.
Charakterystyka:
- Eksponuję potrzebę badań diagnostycznych w zakresie oceny pozycji strategicznej i konkurencyjnej firmy.
- Poszukuje metod osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.
- W projektowaniu struktury jako główne narzędzie badawcze stosowane są: macierz wzrostu/udziału w rynku, cykl życia produktu, krzywa doświadczeń, diagram pozycji firmy.
- Zajmuje się prognozowaniem sytuacji zewnętrznej (w otoczeniu bliższym i dalszym makroekonomicznym i konkurencyjnym).
- Przedstawicielami nurtu są tutaj firmy doradcze.

Związki z innymi dziedzinami:
Dotyczą teorii konkurencji, analizy rynku, badań ,marketingowych, badań nad konsumpcją. Immanentnymi składnikami nauki pozycyjnego pozoataje analiza ekonomiczna oraz prognozowanie. 

3. Nurt integratywny  -
Charakterystyka:
- Na pierwszy plan wysuwa się zachowanie struktury właścicieli firmy i członków organizacji (kadry menedżerskiej, pracowników) zdeterminowane przez wspólną postawę (system wartości) i podejście w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej firmy.
- Rozszerza formułę przewagi konkurencyjnej o wymiar współdziałania zewnętrznego (kooperacji, aliansów).
- Silnie akcentuje kompleksowość podejścia badawczego, polegającego na łączeniu metod właściwych dla nurtu planistycznego i pozycyjnego z aspektami strategicznymi doskonalenia struktury organizacji, zarządzania zasobami informacyjnymi, zarządzania zasobami ludzkimi i in.
- Postuluje integrację firmy z klientami firmy nie tylko przez produkt, ale również przez dbałość o utrzymanie firmy na zindywidualizowane potrzeby klientów.
- Głosi potrzebę zespolenia kultury organizacyjnej, zasobów struktury, system zarządzania oraz kompetencjami kadry menedżerskiej i pracowników.

Przedstawiciele:
- A.D.Chandler
- W.Ouchi
- K.Ohmae
- T.Peters
- R.Waterman
- H.Minzberg
- J.Quinn
- G.Hamel
- C.K.Prahalad

Związki z innymi dziedzinami:
Nury charakteryzuje się komplementarnością różnych koncepcji i podejść badawczych, jakie sa związane z ekonomią, naukami o zarządzaniu, społeczeństwie.
Istotny wpływ wywarł kierunek behawioralny (w tym podejście sytuacyjne)
, neoklasyczny i systemowy.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Zarządzanie [131]

 • podgląd pobierz opis Analiza FMEA [18 stron]
 • podgląd pobierz opis analiza strategiczna
 • podgląd pobierz opis Analiza strategiczna banku [39 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza struktury otoczenia organizacji [8 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza SWOT - definicje
 • podgląd pobierz opis Bariery skutecznej komunikacji
 • podgląd pobierz opis Benchmarking
 • podgląd pobierz opis Bilans
 • podgląd pobierz opis Budowa kadr - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Cash manager NOWOŚĆ
 • podgląd pobierz opis cechy informacji użytecznej
 • podgląd pobierz opis Cechy zarządzania wg Druckera
 • podgląd pobierz opis cel badania czasu techniką obserwacji migawkowych
 • podgląd pobierz opis Charakter nurtów zarządzania strategicznego
 • podgląd pobierz opis Charakterystyka strategii Portera
 • podgląd pobierz opis chronometraż
 • podgląd pobierz opis Controlling
 • podgląd pobierz opis Controlling
 • podgląd pobierz opis Controlling jako instrument efektywnego zarządzania [12 stron]
 • podgląd pobierz opis Cykl życia produktu
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online