Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Biznes plan Wróć do kategorii

Biznes plan dla kawiarenki internetowej

plik Pobierz Biznes plan dla kawiarenki internetowej.doc

wykresy w pliku do pobrania


BIZNES – PLAN

 

Plan
I. Streszczenie
II. Misja i historia firmy
III. Struktura organizacyjna
IV. Cele dzialania
V. Opis oferowanych uslug
VI. Analiza rynku i konkurencji 
VII. Strategie marketingowe
VIII. Opis lokalizacji
IX. Analiza finansowa

 


I . Streszczenie :


Niniejszy plan działalności gospodarczej ma za zadanie przedstawić firmę ““X”” spółkę  cywilna, która powstała na podstawie korzystnych wyników z przeprowadzonych badań marketingowych, świadczących o znacznym zapotrzebowaniu na usługi internetowe.
Właściciele firmy zaplanowali utworzenie kawiarenki internetowej po dokładnym zapoznaniu się z analiza konkurencji, ocenie potencjalnych szans i zagrożeń oraz możliwości zaistnienia na rynku.
Firma wyróżniać się będzie szerokim wachlarzem oferowanych usług i będzie dążyć do zrealizowania misji i podstawowych celów przedstawionych poniżej.

 

II. Misja i historia powstania:

Firma ““X”” powstała w dniu 1 stycznia 2000 roku, jako spółka
cywilna.
Została zarejestrowana w dniu 1 stycznia 2000 roku w Sądzie Rejonowym w Poznaniu.
Sąd ten jest Sądem rejestrowym dla firmy ““X”” Sp. cywilna.
Postanowieniem tego Sądu firma została wpisana w dniu 1 kwietnia 2000 roku do rejestru handlowo-usługowego pod numerem 5832.

Numerem identyfikacyjnym firmy jest:
- REGON  P-12345-12345-12345-12342
- NIP         381 44 99 812

Założycielami spółki są dwie osoby fizyczne:
 - Y X
-  X Y
mające po 50% udziałów każdy.

Dane Firmy:
 -    Nazwa:    Firma ““X”” Sp. cywilna.
 -    Adres:      ul. xxxxx 7  
- Telefon:  /061/ xxxx xxx
- E-mail:    cafe@”X” .pl
- www:      http://cafe.”X”.pl
- www:      http://”X”.pl
 
Firma działa w oparciu o książkę przychodów i rozchodów, prowadzimy pełną księgowość.

Misją naszej firmy jest:
- maksymalizacja zysków,
- świadczenie usług najwyższej jakości,
- wyjście  naprzeciw wymaganiom klienta,
- zdobycie uznania w oczach klientów,
- zadowolenie klientów,
- uzyskanie miana lidera na rynku.

IV. Cele i zasady działania firmy:

Niniejszy Biznes Plan powstał aby ocenić rentowność przedsięwzięcia, jakim jest otwarcie kawiarenki internetowej.
Ma ona zaspokajać zapotrzebowanie na szeroko rozumiane usługi internetowe i rozrywkowe, w szczególności prace związane z stronami www i grami sieciowymi.
Firma posiada odpowiednie zasoby, doświadczenie, kontakty,  rozeznanie w branży i prowadzić będzie działania zmierzające do systematycznego udoskonalania oferowanych usług na dynamicznie rozwijającym się rynku komputerowym.
Firma dążyć będzie do wykreowania i umocnienia silnej pozycji wśród konkurencji .
 
Podstawowe cele zakładanej firmy:
§ zapewnienie długotrwałych zysków w przyszłości i ich maksymalizacja.
§ oferowanie usług zaspokajających i satysfakcjonujących klientów.
§ stała rozbudowa potencjału kawiarenki, w celu ciągłego uatrakcyjniania i ulepszania oferowanych usług.

V. Rodzaj oferowanych usług:
§ dostęp do internetu przy 8 bogato wyposażonych stanowisk, przy wykorzystaniu łącza stałego o przepustowości 2 Mbit.
§ gry sieciowe a w przyszłości organizowanie turniejów ulubionych gier przez klientów.
§ możliwość skorzystania z drukarki (zarówno kolorowej, jak i b/w), skanera, kieszeni dyskowej.
§ możliwość nagrania na płycie CD-RW pobranych z Internetu danych.
§ możliwość założenia konta e-mail/SSH na naszym serwerze - dla stałych klientów kawiarenki gratis.
§ wykonywanie serwisów WWW oraz utrzymywanie serwerów wirtualnych i obsługą domen klientów.
§ możliwość wynajęcia sali na szkolenia, turnieje itd.

 3.0.  Analiza SWOT:
1. Silne strony:
- przystępna cena świadczonych usług,
- bogate wyposażone stanowiska,
- niski koszt łącza stałego,
- mila i wykwalifikowana obsługa,
- bufet z podstawowymi artykułami spożywczymi,
- właściciele firmy posiadają konkretna wizje rozwoju prowadzonej działalności na kilka najbliższych lat.

2. Słabe strony:
- mała powierzchnia użytkowa lokalu.

3. Szansę:
- szybki i ciągły rozwój komputeryzacji i internatu,
- wzrost popytu na wszystkie usługi oferowane przez kawiarenki internetowe,
- możliwość powiększenia powierzchni użytkowej lokalu poprzez wykup sąsiedniego pomieszczenia,
- mała ilość tego typu działalności w poznaniu.
- Mając na uwadze zapewnienie jak największego komfortu dla naszych klientów zaplanowaliśmy otwarcie w niedalekiej przyszłości bufetu, w którym będzie można się zaopatrzyć w podstawowe artykuły spożywcze (zimne i gorące napoje, możliwość zakupienia “czegoś na ząb”).

4. Zagrożenia:
- zbyt szybki rozwój internatu domowego,
- wzrost liczy konkurencyjnych przedsiębiorstw.


VI.  Analiza rynku i konkurencji
1.0 Klienci:

  Klientami naszej firmy będą głownie osoby płci męskiej w wieku od 12 – 25 lat. Z czego osoby do lat osiemnastu są zainteresowane głównie grami sieciowymi.
Preferencje osób starszych dotyczyć będą głownie wykorzystywania możliwości stwarzanych przez internet.
W mniejszym stopniu kawiarenkę odwiedzać będą osoby płci żeńskiej, ich przedział wiekowy będzie oscylował od około 16 do 25 lat. Zainteresowania dziewcząt skoncentrowane będą głównie przy możliwościach wykorzystania internetu np. pogawędki w sieci -  na kanałach irc-a,  wysyłanie sms itp.
   
  Większość wymienionych osób znajduje się na utrzymaniu swoich rodziców jednakże osoby starsze mogą posiadać własne źródło dochodu.
Obszar który potencjalni klienci są skłonni przebyć w celu korzystania oferowanych przez nasza firmę usług obejmuje głównie obszar centrum Poznania, jednakże duży popyt, a mała ilość tego typu firm może powodować korzystanie z kawiarenki osób zamieszkałych w całym mieście.
Szacowna ilość potencjalnych klientów objętych obszarem działania firmy jak i bliskiej konkurencji szacujemy na 4000 osób.
Przypuszczalna dzienna liczba klientów to 25 – 35 osób dziennie, z czego każda poświeci średnio  2 godziny czasu na korzystanie z komputera.

2.0.  Konkurenci:

Badania i analiza rynku wykazały wzrost popyty na usługi internetowe.
Na rynku poznańskim działa obecnie niewiele firm zaspokajających tego typu potrzeby, co stanowi doskonale możliwości i perspektywy rozwoju spółki.
W obrębie działania naszej firmy możemy wyróżnić trzech głównych konkurentów, są to kawiarenki internetowe powstałe w 1999 roku. Z przeprowadzonych obserwacji wynika, ze skuteczna forma rywalizacji z konkurentami będzie nowocześniejsze wyposażenia stanowisk komputerowych, spowodowane to jest brakiem systematycznej wymiany ważnych podzespołów komputerowych w danych firmach.

Dużą przewaga ““X”u” nad konkurencja będzie serwer skonfigurowany na bazie systemu linux, co pozwala na świadczenie dodatkowych usług takich jak:
- hosting stron www,
- shellowe konta pocztowe.
Firma zamierza ustalić ceny na poziomie cen konkurencji, lecz poprzez profesjonalna obsługę, fachowość i poprzez  przedstawione powyżej zalety nasza oferta będzie bardziej zachęcająca dla potencjalnych klientów.

Jedynym minusem w stosunku do jednej z konkurencyjnych firm jest lokalizacja naszej kawiarenki w mniej widocznym punkcie. Wymagać to będzie dodatkowego działania związanego z uwidocznieniem ““X”u” (szyldy itp.)
W przyszłości planujemy poczynić pewne zmiany które zwiększa nasz atrakcyjność w szczególności zwiększenie liczby stanowisk.

VII. Strategie marketingowe:

1. Opis strategii promocji:
Na początku naszej działalności zamierzamy zastosować następujące działania
   promocyjne w zakresie reklamy:
  - rozpowszechnienie ulotek reklamowych w szkołach na uczelniach a           także rozpowszechnianie ich losowym przechodniom na ulicach,
- reklama internetowa (własna strona),

2. Opis strategii cenowej:
Ceny na nasze usługi zostały skalkulowane w następujący sposób:
- czasowo – za czas użytkowanie stanowiska, konta i strony www,
- ilościowo- za pozostałe usługi ( korzystanie z drukarki skanera i nagrywarki),
- 45% marża na produkty oferowane w bufecie.
Wysokość cen została ustalona na poziomie cen konkurencji tak aby była atrakcyjna dla klienta. W ramach zainteresowania i zachęcenia klientów firma zamierza stosować promocje w postaci karnetów czasowych, których cena będzie o 10% niższa niż przy normalnym użytkowaniu stanowiska według formuły 10 godzin w cenie 9.


Opis lokalizacji:

Nazwa firmy:   ““X””
Adres firmy:    ul. 27 Grudnia 7  
62-764 Poznań

O atrakcyjności tego miejsca decyduje:
- położenie w centrum miasta,
- niski koszt wynajmu,
- łatwy i szybki dojazd.


W przyszłości możliwość powiększenia powierzchni użytkowej lokalu poprzez wykup sąsiedniego pomieszczenia.

 

III. Struktura organizacyjna

Założycielami ““X”u” są dwie osoby:
-   Y X – odpowiedzialny za księgowość, oprogramowanie /wykształcenie wyższe ekonomiczne.
-  X Y – odpowiedzialny za sprawy techniczne, promocje, zaopatrzenie /wykształcenie wyższe ekonomiczne.
Firma nie będzie zatrudniać dodatkowych pracowników, gdyż jako założyciele uważamy ze 2 osoby wystarczają do prowadzenia takiej działalności.
Kawiarenka otwarta będzie od godziny 10-22, i obsługiwana będzie przez każdą z osób po 5 godzin dziennie.
Nie przewidzieliśmy zatrudnienia dodatkowych pracowników gdyż sądzimy iż nasze zainteresowania i doświadczenie:
- X Y – były pracownik działu technicznego w firmie “Optimus” S.A.
- Y X – admin sieci komputerowej mikro-net,
w pełni pokrywają ogół prac związanych z prowadzeniem tego rodzaju działalności.

 


IX. Analiza finansowa

1.0 Potencjał finansowy i jego przeznaczenie:

Założyciele kawiarenki dysponują kapitałem finansowym w wysokości 50000 zł, który został wniesiony w 50% przez każdego z udziałowców.
Zostanie on spożytkowany w okresie rozpoczęcia działalności w następujący sposób:

LP Przeznaczenie: Kwota:
1.  Wynajem pomieszczenia                2 500,00 zł
2.  Założenie łącza                1 150,00 zł
3.  Dzierżawa łącza stałego                1 000,00 zł
4.  Zakup komputerów 29 000,00 zł
5.  Serwer                 4 200,00 zł
6.  Dodatkowy osprzęt                4 500,00 zł
7.  Umeblowanie                3 100,00 zł
8.  Przystosowanie pomieszczenia                1 900,00 zł
9.  Inne                1 150,00 zł
10.  Razem 48 500,00 zł

 

 

 


Informacje dodatkowe:

Ad.1 Łączna powierzchnia 40 metrów kwadratowych z czego 30 metrów kwadratowych to sala internetowa, 4 metry kwadratowe toaleta, 4 metry kwadratowe to pomieszczenie na serwer.

Ad.2   Jest to łącze o przepustowości 2 Mbit, zakupione od provaidera internetu “Multi-net”

Ad.4  W koszt zakupu komputerów wliczone jest 8 komputerów o następujących danych technicznych:
pIII 450 mhz, riva tnt2 m64, monitor 17”, hdd 4.8 gb + dodatkowe wyposażenie.

Ad.5   Serwer to komputer zarządzający siecią komputerowa i łączem stałym.
Na jego potrzeby został przeznaczony komputer:
pIII 550 mhz, 2*hdd 20 GB, monitor 15”

Ad.6    Na osprzęt składają się:
- drukarka
- nagrywarka płyt CD
- skaner

Ad.7   Zakup stołów i krzeseł pod komputery.

Ad.8 Okablowanie lokalu przez elektryka, malowanie (wykonanie w zakresie własnym), lampki halogenowe, lustro itp.

Ad.9  Zakup huba,  artykuły biurowe itp.
          

 2.0 Szacowany roczny przychód:

Roczna przychod z prowadzenia dzialalnosci:

Z naszych ustalen wynika ze kawiarenke internetowa ““X”” odwiedzi od 25 – 35 osob dziennie z czego kazda poswieci srednio ok. 2 h na uzytkowanie komputera, zatem miesiecznie komputery będą uzytkowane przez 1500 – 2100 h.
Szacowany sredni roczny przychod to :

1.  1800 h miesiecznie * 12 miesiecy = 21600 h/rocznie * 6 zl           =  129600 zl.
2.  Dodatkowe uslugi oferowane przez nasza firme (www, hosting)   =   2000 zl.


3.0 Amortyzacja  jest liczona metoda liniowa i wynosi:
1.  Srodki Trwale:

LP Srodki trwale Wartosc poczatkowa Stawka amortyzacji Miesieczna kwota Roczna kwota
1. Komputery    8 szt. 29000 zł. 30% 725 zł. 8700 zł.
2. Serwer 4200 zł. 30% 105 zł. 1260 zł.
3. Razem 33200 - 830 zł. 9960 zł.

          
2. Pozostale wyposazenie o wartosci nie przekraczajacej 3500 zgodnie z prawem zostalo cale odpisane w koszty.
Laczna kwota:  8750 zl.

3. W roku drugim planowana jest modernizacja komputerow poprzez dokupienie podzespolow tj. kart graficznych i monitorow za kwote 11200 zl. , ponizwaz nie sa one cena ich zakupu nie przekracza 3500 zl zostaly odpisane w koszty.
W wyniku zakupu nowych podzespolow zostale sprzedane niepotrzebne karty graficzne i monitory opiewajace na kwote: 5250 zl. za sume 5700 zl.
Nowa wartosc srodkow trwalych to: 18820 a miesieczna kwota amortyzacji : 470,50 zl.

4.   W roku trzecim  zostaly wymienione komputery i zakupione nowe za sume 30000 zl.   
Amortyzacja roczna liczona wedlug stawki 30% wynosi : 9000 zl.
Wymienione srodki trwale udalo się sprzedac za kwote : 15000 zl.

4.0 Struktura kosztow:

1. Koszty stale :
- Dzierzawa lokalu          :  2500 zl,
- Dierzawa lacza              :  1000 zl,
- Skladka zus                   :  1036,70 zl,
2. Koszty zmienne :
            -    Energia elektryczna       :  250 zl,
            -    Ogrzewanie                    :  150 zl,
            -    Woda + kanalizacja       :  150 zl,
- Rozmowy tel ...

Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Biznes plan [47]

 • podgląd pobierz opis 16.Co to jest biznes plan i co zawiera
 • podgląd pobierz opis Bankowa ocena zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych
 • podgląd pobierz opis Biznes plan
 • podgląd pobierz opis BIZNES PLAN - cele i funkcje
 • podgląd pobierz opis Biznes plan - streszczenie semestru
 • podgląd pobierz opis Biznes plan - Zanim napiszesz poznaj teorię
 • podgląd pobierz opis Biznes plan BART [10 stron]
 • podgląd pobierz opis Biznes plan biura projektowego
 • podgląd pobierz opis Biznes plan dla kawiarenki internetowej
 • podgląd pobierz opis Biznes Plan Dr Sosnowski WSEI cz 1
 • podgląd pobierz opis Biznes Plan Dr Sosnowski WSEI cz 2
 • podgląd pobierz opis Biznes plan firmy BUDEX S.C. [13 stron]
 • podgląd pobierz opis Biznes plan firmy usługowej [43 strony]
 • podgląd pobierz opis Biznes plan Hotel Hellena [23 strony]
 • podgląd pobierz opis Biznes plan Hotel Hellena [23 strony]
 • podgląd pobierz opis Biznes plan informacje
 • podgląd pobierz opis Biznes plan kawiarni
 • podgląd pobierz opis Biznes plan kupno ziemi [11 stron]
 • podgląd pobierz opis Biznes plan motel [23 strony]
 • podgląd pobierz opis Biznes plan Ogrodnik [33 strony]
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online