Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Biznes plan Wróć do kategorii

Biznes plan - streszczenie semestru

plik Pobierz Biznes plan - streszczenie semestru.doc


Biznes plan(PRZEDMIOT)dr hab. Aleksander Czepurko(AUTOR PROGRAMU) Cele przedmiotuCelem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy umożliwiającej opracowanie biznes planu w praktyce, na przykład jako załącznik do wniosku o pozyskanie środków  finansowych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.Metody ocenyZaliczenie na podstawie oceny esejów na temat wybranych problemów opracowywania biznes planu.
Konwersatorium(WYKŁAD; ĆWICZENIA; KONWERSATORIUM)Liczba godzin 10 
Studia niestacjonarne       Ekonomia semestr 5
Kolejne zajęcia TYTUŁY WYKŁADÓWPodtytuły wykładów PODRĘCZNIKIOBOWIĄZKOWEAutor, tytuł publikacji, wydawnictwo, rok wydania LITERATURAPOMOCNICZAAutor, tytuł publikacji, wydawnictwo, rok wydania
1. 1 - 2,5godz. Pojęcie i cele biznes planu- element oceny szans skutecznej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego planowanego dla działań w zmiennym otoczeniu gospodarczym- cel główny: pozyskanie partnerów do współpracy i finansowania planowanego przedsięwzięcia; pozostałe: określenie silnych i słabych stron firmy, szans i zagrożeń ze strony otoczenia, transfer zestawu informacji o firmie do zainteresowanych adresatów- adresaci i użytkownicy biznes planu (inwestorzy, menedżerowie, banki, instytucje rządowe i terytorialne) Informacje niezbędne do opracowania biznes planu, tyczące:- szans i zagrożeń ze strony otoczenia- analizy rynku, branży, konkurencji- silnych i słabych stron firmy (reputacja, zasoby materialne i niematerialne, majątek produkcyjny i obrotowy, asortyment wyrobów oraz technika i technologia ich produkcji, system i środki zarządzania, polityka cenowa i sytuacja finansowa, struktura organizacyjna i podział kompetencji, stosowane formy i środki motywagi pracowniczej  Czepurko A. Łukaszewicz J. Biznesplan w praktyce zarządzania firmą, Wyd. WSHiP, Warszawa, 2005 
2. 2,5 - 5godz.  Struktura biznes planu- misja firmy (misja - ce! - zadania)- analizy wewnętrzne (Narzędzia: SWOT, czynniki sukcesu, łańcuch wartości)- analizy zewnętrzne (Narzędzia: analizy czynnikowe, cykl życia produktu, analizy pozycji konkurencyjnej, specyfika i atrakcyjność branży)Typowy układ biznes planu- charakterystyka przedsiębiorstwa- opis produktu (planowanego przedsięwzięcia)- rynek i działania rynkowe (wielkość rynku, segmenty, lokalizacja)- produkcja- analiza finansowa- czynnik ryzyka i opłacalności- cele i zadania oraz ich horyzont czasowyWaga i znaczenie poszczególnych elementów dla skuteczności biznes planu B. Dobiegała-Korona. Business plan w przedsiębiorstwie., Diffin,W-wa,2002, Lucyna Kowalczyk Business plan - czyli jak poznać kredytobiorcę TWIGER, Wwa 1996, 
3. 5 - 7,5godz. Plan wdrożenia i prognoza wyników:Kondycja i ocena możliwości finansowych przedsiębiorstwa Potrzeby finansowe Analiza finansowa - prognoza kosztów i sprzedaży produktu - bilans pro forma  - rachunek wyników - próg rentowności - analiza wrażliwości - wskaźniki oceny opłacalności przedsięwzięcia (stopa zwrotu, wskaźniki płynności, wskaźniki zyskowności) Zestawienie przepływu pieniędzy (cash flows) -  obliczanie i analiza progu opłacalności - kwestie kapitałochłonności i tzw. cen opłacalnychRozkład celów i zadań w czasie - harmonogramy- - rotacja działań krótko- 1 średnio- terminowych - działania długoterminowe - rozkład kompetencji i odpowiedzialności Cele i strategie marketingowe w odniesieniu do:- produktu- cen- reklamy/promocji- dystrybuqi Czynniki ryzyka- niekorzystne trendy i zdarzenia losowe- zachowanie konkurentów- potencjał i sprawność siły roboczej- błędy szacowania wielkości finansowych Colin i Paul Barrow Business plan czyli jak zrobić dobry interes Wwa, 2004, M.E.Porter, Strategia Konkurencji. Metody analizy sektorów i Konkurentów. PWE, Warszawa, 1996
4. 7,5 - 10godz. Pisanie i formy prezentacji biznes planu zależne od:- stanu rozwoju firmy- wagi propozycji planistycznych dla firmy- celów jakim ma służyć- pozycji zawodowej i instytucjonalne adresatówWdrażanie i kontrola realizacji biznes planu- monitorowanie i krocząca aktualizacja -  opracowanie krytycznej ścieżki działalności firmy - analiza zysku ze sprzedaży poszczególnych partii wyrobu w kluczowych ogniwach dystrybucjiFormy planu zależnie od specyfiki gospodarczej i potrzeb jednostki lub instytucji dla której jest opracowany. Wspólne i odmienne elementy planów dla:- jednostki produkcyjnej - firmy handlowej- firmy usługowej Specyfika planów opracowywanych dla celów: - restrukturyzacji formy - bankowej oceny wypłacalności kredytobiorcy Podsumowanie konwersatorium Pawlak Z. Biznesplan, AGH, Warszawa, 2003 Penc J. Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie, Wyd. Placet, Warszawa 1999

UWAGA: na studiach zaocznych blok zajęć trwa 2,5 godziny lekcyjnej

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Biznes plan [47]

 • podgląd pobierz opis 16.Co to jest biznes plan i co zawiera
 • podgląd pobierz opis Bankowa ocena zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych
 • podgląd pobierz opis Biznes plan
 • podgląd pobierz opis BIZNES PLAN - cele i funkcje
 • podgląd pobierz opis Biznes plan - streszczenie semestru
 • podgląd pobierz opis Biznes plan - Zanim napiszesz poznaj teorię
 • podgląd pobierz opis Biznes plan BART [10 stron]
 • podgląd pobierz opis Biznes plan biura projektowego
 • podgląd pobierz opis Biznes plan dla kawiarenki internetowej
 • podgląd pobierz opis Biznes Plan Dr Sosnowski WSEI cz 1
 • podgląd pobierz opis Biznes Plan Dr Sosnowski WSEI cz 2
 • podgląd pobierz opis Biznes plan firmy BUDEX S.C. [13 stron]
 • podgląd pobierz opis Biznes plan firmy usługowej [43 strony]
 • podgląd pobierz opis Biznes plan Hotel Hellena [23 strony]
 • podgląd pobierz opis Biznes plan Hotel Hellena [23 strony]
 • podgląd pobierz opis Biznes plan informacje
 • podgląd pobierz opis Biznes plan kawiarni
 • podgląd pobierz opis Biznes plan kupno ziemi [11 stron]
 • podgląd pobierz opis Biznes plan motel [23 strony]
 • podgląd pobierz opis Biznes plan Ogrodnik [33 strony]
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online