Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Biznes plan Wróć do kategorii

BIZNES PLAN - cele i funkcje

plik Pobierz BIZNES PLAN - cele i funkcje.txt


BIZNES PLAN - cele i funkcje

 

BIZNES PLAN  pełni dwie podstawowe funkcje:
- funkcje wewnętrzną  - plan wykorzystywany jest jako wewnętrzny dokument planistyczny, niezbędny do zarządzania przedsiębiorstwem
Pełniąc tę rolę, biznes plan ujmuje wewnętrzne warunki działania firmy skonfrontowane z przewidywanymi realiami otoczenia. Realizując tą funkcję, biznes plan ujmuje wewnętrzne warunki działania firmy skonfrontowane z przewidywanymi realiami otoczenia. Realizując tę funkcję, biznes plan prezentuje m.in. pożądane kierunki rozwoju firmy, nakłady na sfinansowanie działań zmierzających w tych kierunkach oraz spodziewane z tych działań efekty. Realizacja wewnętrznej funkcji biznes planu powinna prowadzić do ujawnienia mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa.

- funkcję zewnętrzną ; plan ma podstawowe znaczenie dla uatrakcyjnienia przedsiębiorstwa w szeroko rozumianym otoczeniu m.in. wobec: instytucji finansowych, instytucji rynku kapitałowego, instytucji rynku pracy, inwestorów, konkurentów, dostawców, odbiorców, mass mediów, władz rządowych i samorządowych. Ma również na celu przyciągnięcie z zewnątrz środków w potrzebnych na finansowanie jej przedsięwzięć

Praktyka wskazuje, że podział ten ma jedynie znaczenie teoretyczne, ponieważ właściwie skonstruowany biznes plan spełnia obie funkcje jednocześnie. Dokument, który ma przekonać ewentualnych inwestorów do zaangażowania środków finansowych powinien odgrywać w przedsiębiorstwie rolę organizującą  jego  funkcjonowanie w okresie objętym planem, tzn. zawierać wszystkie te elementy, których analiza ukaże przedsiębiorstwo jako organizację która może zgodnie z przyjętymi założeniami, sprawnie funkcjonować w przyszłości. Inwestorzy dofinansują przedsiębiorstwo (niezależnie od form finansowania np. pożyczki, kredyty z banków inwestycyjnych i komercyjnych, udostępnienie akcji, joint venture, oraz form wykupu przez pracowników lub menedżerów), jeśli uznają, że wszystkie znaczące elementy prowadzące do sukcesu są w palnie właściwie oszacowane. Zwracają oni również uwagę na to, jak kadra kierownicza ocenia możliwości swojej firmy, szacuje zagrożenia, planuje koszty oraz jakich wyników oczekuje.

Biznes plan pisany z myślą o zewnętrznych źródłach finansowania powinien być skierowany do realizacji, ponieważ jako dokument określający cele jakościowe i ilościowe (co, ile, kiedy, jak, skąd środki) z jednej strony ściśle wyznacza kierunki działania, z drugiej – stanowi wzorzec do kontroli kolejnych etapów realizacji strategii przedsiębiorstwa w drodze do osiągnięcia wymiernych efektów rynkowych.

Pełniąc pierwszą funkcję, biznes plan umożliwia zarządowi zorganizowane planowanie rozwoju przedsiębiorstwa i przewidywanie wszelkich zmian w przyszłości. Jest to tradycyjny sposób rozumienia funkcji  planowania w zarządzaniu. W biznes planie funkcja ta znajduje swój wyraz przez zastosowanie aparatu wykorzystywanego w planowaniu strategicznym, co sprawdza się do precyzyjnego opracowania założeń i wyników finansowych przyjętych wariantów strategicznych. Zarząd firmy po szczegółowym  przemyśleniu swoich założeń oraz ustaleniu misji i celów powinien określić poziom oczekiwań, z którymi w przyszłości będzie można porównywać osiągane wyniki oraz dobrać wskaźniki służące do pomiaru  i kontroli stopnia ich realizacji. Podczas przygotowywania biznes planu należy przede wszystkim uwzględnić warunki niezbędne do osiągnięcia zamierzonych celów (np. zwiększenie efektywności zarządzania, zaangażowanie wykwalifikowanej siły roboczej, unowocześnienie środków produkcyjnych, zmianę  asortymentu produkcji, rozwijanie rynku oraz pozyskiwanie środków finansowych.)
Zewnętrzna funkcja sprowadza się do wykorzystania biznes planu podczas ubiegania się o zainteresowanie potencjalnych inwestorów, mogących wspomóc finansowo przedsiębiorstwo. Ostatnio, zgodnie z doświadczeniami zachodnimi, coraz szerzej rozpowszechnia sie praktyka przedkładania biznes planu jako wymaganego warunku przy składaniu wniosków o uzyskanie kredytu. W systemie zachodnim jest to związane z nowym trendem – zainteresowaniem inwestycjami w nie notowane na giełdzie przedsiębiorstwa, szczególnie przez kapitał zaangażowany w przedsiębiorstwie w wysokim stopniu ryzyka.

Biznes plan ma więc zasadnicze zastosowanie jako niezbędny dokument, służący do zdobywania środków zewnętrznych na finansowanie przedsięwzięć.

Funkcje  biznes planu można podzielić także na główne i wspomagające. Do funkcji głównych można zaliczyć:
- funkcję decyzyjną, rozumianą jako zespół przedsięwzięć zadecydowanych przez kierownictwo firmy,
- funkcję informacyjną, przejawiającą się w prezentowaniu przeszłych, teraźniejszych i przyszłych informacji w firmie,, adresowanych do szerokiego grona zainteresowanych nimi odbiorców,
- funkcję rachunku ekonomicznego, wyrażającą się w projektowaniu przyszłości firmy na podstawie kryteriów efektywnościowych,
- funkcję kierowania, przejawiającą  się w koordynowaniu przez zarząd firmy zadań rozpisanych przezeń na poszczególne komórki, ujętych w formie odcinkowych planów operacyjnych,
- funkcję regulacyjną, wyrażającą się w regulowaniu strumieni pieniężnych, niezbędnych do zapewnienia firmie pożądanej pozycji rynkowej i kondycji finansowej.


Porównania z doświadczeniami krajów zachodnich znajdują obecnie uzasadnienie. W Polsce przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości, działających służb planistycznych i skali przedsięwzięć mają trudności ze sformułowaniem swoich wniosków kredytowych. Dla potencjalnego inwestora często biznes plan jest pierwszym (i jedynym) pisemnym dokumentem wspierającym propozycję finansowania, dlatego przedkładany do inwestowania projekt musi być sprecyzowany w sposób przekonywujący, a przede wszystkich konkretny i jasny.
Celem planu jest uatrakcyjnienie danego przedsięwzięcia wobec zewnętrznych inwestorów . Musi on eksponować jego słabe strony (wraz z propozycjami środków zaradczych) przedstawiać stan bieżący, potrzeby, przyszłe perspektywy i zamierzenia firmy. Powinien przy tym również  realistycznie ukazywać trudności i sposoby ich pokonywania. Dokument taki musi zawierać:
- plany przedsiębiorstwa
- uzasadnienie możliwości osiągnięcia celów założonych w biznes planie
- potwierdzenie że rezultaty związane z realizacją przedsięwzięcia, będą satysfakcjonować bank udzielający kredytu.
Powyższe informacje powinny być tak przygotowane i przedstawione, aby spośród wielu przedstawionych propozycji bank wybrał właśnie plan przygotowany przez konkretną firmę.

 

Rzetelne przygotowanie biznes planu, jako dokumentu kreującego zmiany prowadzące do rozwoju przedsiębiorstwa jest okazją do dokładnego przemyślenia wszystkich aspektów związanych z rozpoczęciem nowej działalności  lub rozwojem firmy i w konsekwencji do sprawdzenia,  jakie środki materialne i finansowe będą niezbędne w różnych rynkowych, produkcyjnych  i finansowych strategiach.

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Biznes plan [47]

 • podgląd pobierz opis 16.Co to jest biznes plan i co zawiera
 • podgląd pobierz opis Bankowa ocena zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych
 • podgląd pobierz opis Biznes plan
 • podgląd pobierz opis BIZNES PLAN - cele i funkcje
 • podgląd pobierz opis Biznes plan - streszczenie semestru
 • podgląd pobierz opis Biznes plan - Zanim napiszesz poznaj teorię
 • podgląd pobierz opis Biznes plan BART [10 stron]
 • podgląd pobierz opis Biznes plan biura projektowego
 • podgląd pobierz opis Biznes plan dla kawiarenki internetowej
 • podgląd pobierz opis Biznes Plan Dr Sosnowski WSEI cz 1
 • podgląd pobierz opis Biznes Plan Dr Sosnowski WSEI cz 2
 • podgląd pobierz opis Biznes plan firmy BUDEX S.C. [13 stron]
 • podgląd pobierz opis Biznes plan firmy usługowej [43 strony]
 • podgląd pobierz opis Biznes plan Hotel Hellena [23 strony]
 • podgląd pobierz opis Biznes plan Hotel Hellena [23 strony]
 • podgląd pobierz opis Biznes plan informacje
 • podgląd pobierz opis Biznes plan kawiarni
 • podgląd pobierz opis Biznes plan kupno ziemi [11 stron]
 • podgląd pobierz opis Biznes plan motel [23 strony]
 • podgląd pobierz opis Biznes plan Ogrodnik [33 strony]
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online