Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Bezpieczeństwo biznesu Wróć do kategorii

Biurokracja w polskim biznesie

plik Pobierz Biurokracja w polskim biznesie.doc

Biurokracja w polskim biznesie

· nieskończenie długo może obecnie trwać kontrola dowolnej instytucji w firmie (planowane zmiany mają ograniczyć ten czas do 4-8 tygodni, w zależności od wielkości firmy)
· 60 000 osób liczy aparat skarbowy
· 17 155 skarg na decyzje izb i urzędów kontroli skarbowej skierowanych w 2003 r. do NSA (z 12,4 tys. dotychczas rozpatrzonych spraw w 3,5 tys. NSA przyznał rację podatnikom)
· 1600 złotych - średnio o tyle wyższy podatek płaci przedsiębiorca w 2003 roku (względem roku ubiegłego)
· 1200 różnych stawek obciążeń finansowych, wynikających z różnego rodzaju danin publicznych
· 1000 dni trwa średnio rozstrzygnięcie sprawy w sądzie gospodarczym (Czechy - 270; Węgry - 360; Niemcy - 154)
· 925 dolarów kosztuje rozpoczęcie w Polsce działalności gospodarczej (na Ukrainie - 210; w Rosji - 200)
· 90% - tyle wynosi średnie obciążenie płacy netto podatkami i ubezpieczeniami społecznymi
· 55 - liczba ustaw normujących podatki, opłaty i cła (plus trudna do określenia liczba aktów wykonawczych)
· 54 dni - tyle średnio oczekuje się na wpis do KRS
· 50 lat muszą być przechowywane w firmie akta osobowe jej pracowników
· 46 tygodni trwa postępowanie administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń i decyzji dotyczących planowanej inwestycji
· 40 - tyle różnych instytucji kontroluje przedsiębiorcę (a kompetencje tych organów niejednokrotnie się pokrywają)
· 31 dni - czas całkowitej rejestracji firmy (jeszcze dwa lata temu ponad 50 dni)
· 31 dni - średni okres odzyskiwania zaległych płatności
· 27 procent - tyle wynosi stawka CIT (spadnie w przyszłym roku do 19%)
· 15 dni - tyle trwa przeciętny czas załatwienia jednej sprawy w urzędzie
· 11 urzędów musi dziś odwiedzić osoba, która chce otworzyć działalność gospodarczą
· 12 stron dokumentów dla ZUS-u musi wypełnić co miesiąc osoba prowadząca działalność gospodarczą
· 9% czasu polskiego przedsiębiorcy poświęcane jest na kontakty z urzędami
· 2 razy opodatkowany jest zysk spółki, jeżeli zostaje wypłacony w formie dywidendy
Źródło: MGPiPS, Bank Światowy, NSA, BCC, MF
Wyniki sondażu, przeprowadzonego wśród wyższej kadry kierowniczej tysiąca największych polskich przedsiębiorstw przez firmę audytorsko-konsultingową Deloitte (dawniej Deloitte & Touche).
Wśród tysiąca przedsiębiorstw, które wzięły udział w badaniu, prawie 50 proc. stanowiły niepubliczne spółki akcyjne, 32 proc. - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a 17 proc. publiczne spółki akcyjne. Niemal połowa prowadzi działalność produkcyjną, co dziesiąta świadczy usługi finansowe, co czwarta - inne usługi. W większości są to przedsiębiorstwa zatrudniające do 1 tys. osób, w co trzecim pracuje od 1 tys. do 10 tys. osób. Niemal 60 proc. osiągnęło w 2002 roku obroty od 0,1 do 0,5 mld zł, prawie 15 proc. - powyżej 1 mld zł.
Korupcja, przywłaszczenie majątku firmy, nieuzasadnione zakupy i manipulowanie przetargami - to najczęstsze i najgroźniejsze formy nadużyć, do których dochodzi w polskich przedsiębiorstwach.
To również poważny problem naszej gospodarki, ograniczający napływ nowych inwestycji zagranicznych.
 najpoważniejsze i najgroźniejsze dla gospodarki przestępstwa gospodarcze
· łapownictwo i korupcja (82 proc. odpowiedzi),
· przestępczość zorganizowaną (ponad 60 proc.)
· sprzeniewierzenie majątku firmy (43 proc.).
· fałszowanie dokumentów finansowych. 25 proc
nadużycia gospodarcze są poważnym problemem polskiej gospodarki - uważa tak blisko 95 proc. ankietowanych. Niewiele mniej respondentów podobnie ocenia zjawisko korupcji.
ok. 60 proc. ankietowanych w ciągu ostatnich trzech lat odnotowało we własnej firmie przynajmniej jeden przypadek nadużycia gospodarczego. Podkreślają oni jednocześnie, że znacznej części nieprawidłowości w ogóle nie udaje się wykryć. Nie można także odzyskać zdecydowanej większości strat spowodowanych przestępstwami gospodarczymi - co czwartej firmie nie udało się to wcale, prawie 40 proc. odzyskało poniżej jednej czwartej utraconych kwot. A te mogą być znaczne. W co dziesiątym przedsiębiorstwie tylko w ostatnich trzech latach straty te przekroczyły 5 mln zł.
- osobami odpowiedzialnymi za nadużycia w polskich firmach są najczęściej pracownicy (60 proc.), zdecydowanie rzadziej menedżerowie niższego szczebla (35 proc.) oraz klienci (30 proc.).
- Niemal 75 proc. ankietowanych firm uważa polskie regulacje prawne za niewystarczające dla rzeczywistego zapobiegania nadużyciom i korupcji. Tyle samo jest zdania, że zjawiska te stanowią barierę w napływie do Polski inwestycji zagranicznych.
- brak zaufania rodzimych przedsiębiorców do skuteczności wymiaru sprawiedliwości. Nie wierzą w nią niemal wszyscy ankietowani. Nieskuteczność organów ścigania jest, przynajmniej częściowo, wynikiem niewystarczających środków, przeznaczanych na zapobieganie nadużyciom. Zauważa to blisko 80 proc. respondentów.
- Firmy same starają się zapobiegać negatywnym zjawiskom. Dziewięć na dziesięć korzysta z procedury akceptacji zakupów, niewiele mniej z usług prawniczych i formalnej procedury dokonywania zakupów oraz wyboru dostawców.
- Ankietowani menedżerowie różnią się w ocenie przyszłego poziomu nadużyć gospodarczych w naszym kraju. Co trzeci jest zdania, że będzie on malał. Jednocześnie 30 proc. uważa, że liczba nadużyć gospodarczych będzie rosła. 
Nadużycia gospodarcze zwiększają koszty produkcji oraz zakłócają konkurencję, która jest jedną z ważniejszych sił napędzających wzrost i rozwój. Zamiast kierować wysiłek na uczciwe konkurowanie, przedsiębiorcy próbują osiągnąć korzyści w inny sposób. Nie jest przypadkiem, że problem korupcji jest najmniejszy w krajach najbardziej rozwiniętych. Są to kraje stabilne, ze sprawnymi instytucjami, które pozostawiają niewiele miejsca na przekupstwo.
Krokiem w dobrym kierunku byłoby przyjęcie tzw. ustawy o wolności gospodarczej, która w pierwotnej wersji była bardzo korzystna dla przedsiębiorców.
Nadużycia gospodarcze w polskich firmach wynikają w dużej mierze ze słabości nadzoru. Widać to szczególnie w spółkach skarbu państwa, w których o składzie rad nadzorczych decydują często względy polityczne, a nie merytoryczne. Pole do nadużyć daje słabej jakości prawo, niestabilne i niejasne przepisy, które pozostawiają urzędnikom furtki interpretacyjne. To z kolei skłania do korupcji.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Bezpieczeństwo biznesu [30]

 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 1 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 2 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 3 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 4 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 5 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 6 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 7 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 9 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu w handlu zagranicznym
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo Biznesu wykłady 01 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo Biznesu wykłady 02 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Biurokracja w polskim biznesie
 • podgląd pobierz opis Dobre praktyki corporate governance
 • podgląd pobierz opis Intuicja a ocena ryzyka. Typowe błędy w podejmowaniu decyzji
 • podgląd pobierz opis Kontrolowanie ryzyka przez menedżera
 • podgląd pobierz opis Otoczenie krajowe przedsiębiorstwa a bezpieczeństwo biznesu. Ryzyko ekonomi...
 • podgląd pobierz opis Raport IMD o konkurencyjności
 • podgląd pobierz opis Ryzyko bankowe
 • podgląd pobierz opis Ryzyko konkurencji. Analiza konkurencji w sektorze
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online