Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Makroekonomia Wróć do kategorii

Bilans płatniczy i jego elementy

plik Pobierz Bilans platniczy i jego elementy.txt

BILANS PŁATNICZY I JEGO ELEMENTY.

Bilans handlowy  - zestawienie wpływów  i wydatków  dewizowych z tytułu eksportu i importu dóbr i usług Bilans płatniczy - obejmuje cały bilans handlowy oraz wszelkie powstałe rozliczenia finansowe między mieszkańcami danego kraju i państwem a zagranicą.

Bilans płatniczy jest zestawieniem wszystkich międzynarodowych  transakcji ekonomicznych i finansowych w ciągu roku między danym krajem a resztą świata.

Głównymi  elementami bilansu są:  

- bilans obrotów  bieżących - obejmuje  towary, usługi, obsługę kredytów oraz    darowizny, a ściślej biorąc: saldo bilansu handlowego z eksportu i importu towarów i    usług, saldo odsetek wypłaconych od kredytów otrzymanych i odsetek wypłaconych    od kredytów otrzymanych i odsetek uzyskanych od kredytów udzielonych innym    krajom oraz saldo transferów prywatnych i oficjalnych z zagranicy.  

- bilans obrotów kapitałowych — obejmuje zapis transakcji dotyczących aktywów    finansowych danego kraju z zagranicą, tzn.  

• salda kredytów średnio- i długookresowych (różnica między sumą kredytów      otrzymanych i udzielonych),,  

• sumę  zobowiązań kredytowych  umorzonych  i  zrestrukturyzowanych (po      uwzględnieniu nowych warunków i terminów płatności)  

• rewaloryzację  rezerw  oficjalnych  oraz  należności  i zobowiązań      spowodowanych  zmianą kursów walut,  

• aktywa za granicą (odpływ kapitału)  

• zagraniczne aktywa (napływ kapitału).

- saldo rezerw dewizowych  — nadwyżka bilansu obrotów bieżących stanowi kwotę;    wyrażoną  w dolarach, o  którą wpływy  przekraczają wydatki danego kraju z    wymienionych w  bilansie tytułów. Deficyt bilansu obrotów bieżących stanowi    dolarową kwotę, o którą łączne wydatki przekraczają wpływy danego kraju z    wymienionych w bilansie tytułów.

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Makroekonomia [121]

 • podgląd pobierz opis 374 Twierdzenia i Definicje
 • podgląd pobierz opis Aktywna walka z bezrobociem
 • podgląd pobierz opis Bezrobocie
 • podgląd pobierz opis Bezrobocie i kwestia społeczna bezrobocia
 • podgląd pobierz opis Bezrobocie [27 stron]
 • podgląd pobierz opis Bilans płatniczy i jego elementy
 • podgląd pobierz opis Budżet państwa – Podstawy teoretyczne
 • podgląd pobierz opis Czym jest makroekonomia
 • podgląd pobierz opis Czynniki określające popyt na pieniądz zasady określania ilości pieniąd...
 • podgląd pobierz opis Czynniki produkcji i rynek pracy
 • podgląd pobierz opis Czynniki wzrostu dochodu narodowego
 • podgląd pobierz opis Czysty monopol - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Deficyt budżetowy i metody jego finansowania
 • podgląd pobierz opis Dług publiczny
 • podgląd pobierz opis Dochód Narodowy - Zagadnienia
 • podgląd pobierz opis Dochód narodowy [22 strony]
 • podgląd pobierz opis Egzamin z makroekonomii
 • podgląd pobierz opis Ekonomia Alternatywna
 • podgląd pobierz opis EKONOMIA KEYNESOWSKA Teoria i Zadania
 • podgląd pobierz opis Ekonomiczna istota pieniądza [10 stron]
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online