Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Bezpieczeństwo biznesu Wróć do kategorii

Bezpieczeństwo Biznesu wykłady 01

plik Pobierz Bezpieczenstwo Biznesu wyklady 01.doc

BEZPIECZEŃSTWO BIZNESU

4 działy:
- wywiad gospodarczy,
- kontrwywiad gospodarczy,
- ochrona lojalności pracowników,
- ochrona mienia i osób.


Podstawowe pojęcia:
Bezpieczeństwo, to pewien stan dotyczący osób lub organizacji. Dotyczy następujących dziedzin życia: militaria, ekonomia, ekologia, polityka i kultura.
W ekonomii bezpieczeństwo określić można jako zdolność Państwa do zapewnienia ochrony bezpieczeństwa narodowego poprzez ochronę produkcji, handlu i usług.

Firma może działać bezpiecznie jeśli spełnione są 3 warunki:
1. Znane są informacje o zamiarach i bieżącej działalności firm konkurencyjnych, zwłaszcza znane są informacje o działaniach podejmowanych przeciwko naszej firmie.
2. Personel naszej firmy jest wobec niej lojalny, w szczególności wykluczone są przypadki ujawnienia na zewnątrz informacji tajnych, nie dochodzi do kradzieży ani innych form destrukcji zasobów materialnych ze strony zatrudnionych osób.
3. Firma jest chroniona przed zamachami przestępczymi w rodzaju włamań, napadów itp.

Realizowanie bezpieczeństwa firmy wymaga stosowania następujących zasad:
- wszelką działalność związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa jest zgodna z obowiązującym prawem,
- w toku działalności zapewniającej bezpieczeństwo przestrzegane muszą być prawa człowieka i w każdej sytuacji zachowana ludzka godność,
- w każdym przypadku zachowana zostanie lojalność wobec osoby chronionej, a chroniący pozostanie przy chronionym podmiocie i jego interesach,
- jeśli zajdzie potrzeba wyrządzenia komuś dolegliwości będzie ona zawsze ograniczona do niezbędnego minimum (zasada humanitaryzmu),
- osoby wykonujące służbę bezpieczeństwa w swoich działaniach zachowują bezstronność i będą dążyć do prawdy,
- szczególną uwagą objęte będą kompetencje osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, bowiem brak profesjonalizmu jest niedopuszczalny,
- można poświęcić dobro niższej rangi dla ratowania wartości wyższej tylko wtedy, gdy zamierzony efekt nie byłby możliwy do osiągnięcia w żaden inny sposób,
- takie prowadzenie działań, które byłyby całkowicie zgodne z akceptowaną społecznie hierarchią wartości i z chroniącym tę hierarchię zespołem nakazów i zachowań.

W trakcie realizacji celu ekonomicznego mimo spełnienia warunku poprawnego zarządzania pomyślność firmy może być zagrożona przez zjawiska i zdarzenia, które zniweczą wysiłek pracy całych zespołów ludzkich.

Zagrożenia te wyodrębnić można w następujące grupy:
- Mogą się one pojawić w biznesowym otoczeniu firmy i mieć postać trendów rynkowych, finansowych, technologicznych itp., których zarząd firmy może nie dostrzec w porę i doprowadzić np. do zacofania firmy. Podobnie będzie gdy w otoczeniu konkurencyjnym powstaną plany działań nieprzyjaznych wobec firmy. Mogą to być również szanse, których przeoczenie doprowadzi do podobnego rezultatu.
- Dotyczy zachowań pracowniczych wobec pracodawcy np. jeśli członkowie personelu będą kradli należne do firmy mienie, sprzedawali tajne informacje lub w inny sposób szkodzili firmie.
- Obejmuje ochronę przedsiębiorstwa przed pochodzącymi z zewnątrz zagrożeniami natury kryminalnej.

Są to 3 filary pozaekonomicznego bezpieczeństwa firmy:
- Gromadzenie informacji zewnętrznych istotnych dla jej interesów,
- Ochrona informacji własnych, kontrola lojalności personelu,
- Fizyczna i techniczna ochrona osób i mienia.

Przedmiotem bezpieczeństwa biznesu są problemy wywiadu gospodarczego, ochrona informacji własnej, kontrola lojalności personelu, fizyczna i techniczna ochrona osób i mienia.

Budowa systemu bezpieczeństwa.
Zbudowany system bezpieczeństwa ma zapewnić optymalny poziom bezpieczeństwa, który jest kompromisem miedzy ryzykiem niesionym przez zagrożenia a możliwościami budżetowymi firmy.
Zagrożenie jest potencjalną przyczyną niepożądanego zdarzenia, którego wystąpienie może prowadzić do szkody, sprzyjać popełnieniu przestępstwa, okazją do zaistnienia wypadku, katastrofy.

Podział zagrożeń:
1. Ogólne, będące rezultatem sytuacji kryminologicznej na terenie działania firmy (np. Pruszków),
2. Specyficzne, związane z konkretnymi cechami firmowych obiektów i prowadzonej działalności (np. podjadanie w Wedlu),
3. Wewnętrzne:
- obiektywne, wynikające ze słabych stron struktury architektoniczno-budowlanej,
- subiektywne, obejmujące wady organizacyjne, błędy ludzkie oraz deficyt lojalności personelu.

Metodyka budowy systemu bezpieczeństwa obejmuje kilka etapów:
1. Rozpoznanie zagrożeń, a reguły badania tych zagrożeń są następujące:
- poszukiwanie słabych stron w procedurach działania,
- kto jest wrogiem (należy wczuć się w sytuację wroga i myśleć jego kryteriami – gdzie uderzyć),
- rozpoznać sytuację kryminalistyczną okolicy, sprawdzić jakie były tu najczęściej zdarzenia,
- prowadzić konsultacje z fachowcami, specjalistami, ekspertami, bowiem nikt nie wie wszystkiego,
- należy przy określaniu zagrożeń unikać eufemizmów, a nazywać rzeczy po imieniu,
- kierować się wyczuciem sytuacji, intuicją, doświadczeniem życiowym.

Rozpoznawanie zagrożeń polega na gromadzeniu informacji, dokonywaniu ich interpretacji i analizie. W rezultacie ma powstać uporządkowany obraz pewnej struktury istotnej dla firmy.

Najlepiej gdy sporządzi się protokół bezpieczeństwa który powinien zawierać:
- ogólne funkcje obiektu,
- charakterystykę budynku,
- oświetlenie,
- zabezpieczenie mechaniczne,
- systemy alarmowe,
- ochronę fizyczną,
- kontrolę pracowników i gości,
- ruch towarowy,
- lojalność personelu,
- bezpieczeństwo informacji.

2. Określenie prawdopodobieństwa wystąpienia oraz doniosłości konsekwencji określonych zdarzeń.

Prawdopodobieństwo zdarzenia może być:
- praktycznie pewne,
- wysoce prawdopodobne,
- umiarkowanie prawdopodobne,
- mało prawdopodobne,
- praktycznie nieprawdopodobne.
Doniosłość zdarzenia wpływającego na prowadzoną działalność firmy określamy krytycznością skutków danego faktu.

Stopnie krytyczności:
- fatalne,
- bardzo poważne,
- umiarkowanie poważne,
- niezbyt poważne,
- relatywnie istotne.

3. Przypisanie każdemu zidentyfikowanemu zdarzeniu dwóch cech: prawdopodobieństwa i krytyczności. Bezwzględnie obowiązuje zasada, że przyjmuje się stopień najmniej optymistyczny.

4. Rozważenie dróg prowadzących do zmniejszenia dostrzeżonych ryzyk. Rozważyć trzeba:
- możliwość uniknięcia ryzyka,
- rozproszenie ryzyka,
- redukcję ryzyka.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Bezpieczeństwo biznesu [30]

 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 1 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 2 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 3 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 4 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 5 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 6 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 7 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 9 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu w handlu zagranicznym
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo Biznesu wykłady 01 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo Biznesu wykłady 02 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Biurokracja w polskim biznesie
 • podgląd pobierz opis Dobre praktyki corporate governance
 • podgląd pobierz opis Intuicja a ocena ryzyka. Typowe błędy w podejmowaniu decyzji
 • podgląd pobierz opis Kontrolowanie ryzyka przez menedżera
 • podgląd pobierz opis Otoczenie krajowe przedsiębiorstwa a bezpieczeństwo biznesu. Ryzyko ekonomi...
 • podgląd pobierz opis Raport IMD o konkurencyjności
 • podgląd pobierz opis Ryzyko bankowe
 • podgląd pobierz opis Ryzyko konkurencji. Analiza konkurencji w sektorze
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online