Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Bezpieczeństwo biznesu Wróć do kategorii

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 5

plik Pobierz Bezpieczenstwo biznesu - Wyklad 5.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 5

Wykład 5.

Otoczenie krajowe przedsiębiorstwa a bezpieczeństwo biznesu. Ryzyko

ekonomiczne.

Ryzyko w działaniu przedsiębiorstwa ze względu na zewnętrzne i wewnętrzne warunki

działania .Ryzyko ekonomiczne.

Zewnętrzne warunki działania obejmują otoczenie makro i mikro, o którym pisze P. Kotler.

Otoczenie marketingowe

·

Model P.Kotlera

·

Model PEST

·

Model M. Portera

Model P.Kotlera

Mikrootoczenie

:

Firma ; marketing a środowisko wewnętrzne; zarząd, finanse, R&D, produkcja, księgowość

·

Dostawcy

·

Pośrednicy marketingowi: pośrednicy sprzedaży, firmy fizycznej dystrybucji, agencje

usług marketingowych, pośrednicy finansowi

·

Klienci: rynki gospodarstw domowych, rynki przedsiębiorstw, rynki pośredników

sprzedaży, rynki instytucjonalne, rynki rządowe, rynki międzynarodowe,

·

Konkurenci

·

Inne podmioty rynku: instytucje finansowe, media, rząd, organizacje obywatelskie,

społeczności i instytucje lokalne, społeczeństwo

Makrootoczenie:

·

Otoczenie demograficzne:

wielkość populacji i trendy wzrostu

zmiany struktury wiekowej populacji

zmieniający się obraz rodziny ( wzrost liczby gospodarstw domowych)

rosnąca liczba ludzi wykształconych

wzrost różnorodności ( UE, marki lokalne)

·

Otoczenie ekonomiczne

rozkład dochodów i zmiany siły nabywczej

www.wkuwanko.pl 1

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 5

zmieniająca się struktura wydatków

·

otoczenie przyrodnicze

niedostatek surowców

rosnący koszt energii

zanieczyszczenie środowiska

ochrona środowiska

·

otoczenie techniczne

zmiany w technice i technologii

nakłady na R&D

wzrost regulacji prawnych

·

otoczenie polityczne

legislacja przedsiębiorczości

grupy działające w interesie publicznym -konsumeryzm

etyka i społeczna odpowiedzialność

·

Model PEST

Czynniki polityczne

:

WTO

Ustawodawstwo antymonopolowe

Przepisy o ochronie środowiska

Polityka podatkowa

Przepisy dotyczące handlu ( zagranicznego)

Prawo pracy

Stabilność władzy

Integracja europejska

Czynniki ekonomiczne

:

Cykle koniunktury gospodarczej

Tendencje w zakresie PKB

Stopy procentowe

Podaż pieniądza

Inflacja

Bezrobocie

Dochód dyspozycyjny

Dostępność i koszt nośników energii

www.wkuwanko.pl 2

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 5

Cykle handlowe

Czynniki społeczno-kulturowe

Demografia

Rozłożenie dochodów

Mobilność społeczna

Zmiany stylu życia

Konsumpcyjny styl życia

Poziom wykształcenia

Czynniki technologiczne

Wydatki na R&D

Szybkość transferu technologii

Przestarzałość technologii

Model M. Portera

model międzynarodowej konkurencyjności

·

romb Portera

·

Pięć sił konkurencyjnych M. Portera

·

Łańcuch wartości firmy:

Trójkąt konkurencyjności

Benchmarking

Analiza tych czynników umożliwia ocenę ryzyka ekonomicznego

Ryzyko ekonomiczne

·

Ryzyko cyklu koniunkturalnego – w dużej mierze zależy od stanu światowej

koniunktury

·

Ryzyko sprawności rządu - w szczególności ocenia się dwie kategorie:

Instytucje gospodarki rynkowej

Jakość polityki gospodarczej rządu

Rozwinięta formuła oceny ryzyka obejmuje następujące kategorie:

1. Finanse Publiczne

Poziom deficytu budżetowego

Rozmiary długu wewnętrznego

Rozmiary długu zagranicznego

www.wkuwanko.pl 3

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 5

Zarządzanie finansami publicznymi

Poziom rezerw ( w tym walutowych)

2. Polityka fiskalna

System podatkowy państwa

Struktura dochodów budżetu

Podatki od dochodów osobistych

Podatki od przedsiębiorstw: dochodowy, VAT

System ubezpieczeń społecznych

3. Ramy instytucjonalne

·

Bank Centralny

Polityka stopy procentowej

Koszt kapitału

Rating kredytowy kraju

Polityka kursu walutowego

·

Sprawność państwa

Zgodność co do polityki w łonie rządu

System legislacji

Polityka gospodarcza

Podejmowanie decyzji

Partie polityczne

Przejrzystość systemu

Służba publiczna

Biurokracja

Korupcja i łapówki

·

Sprawiedliwość i bezpieczeństwo

System sprawiedliwości

Bezpieczeństwo osobiste i własności prywatnej

Ryzyko politycznej niestabilności

Zagrożenia kryminalne

4. Legislacja biznesowa

·

Otwartość

Integracja europejska

Władze celne

Protekcjonizm

www.wkuwanko.pl 4

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 5

Zamówienia publiczne

Kredyty i ubezpieczenia eksportowe

·

Regulacje konkurencyjności

Subsydia rządowe

Legislacja dotycząca konkurencyjności - ustawa o konkurencji

Legislacja o produktach i usługach

Kontrola cen

Szara strefa

Firmy zagraniczne

Nowy biznes

·

Regulacje dotyczące zatrudnienia i stosunków pracy

Kodeks pracy

Regulacje dotyczące bezrobotnych

Imigracja

www.wkuwanko.pl 5

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Bezpieczeństwo biznesu [30]

 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 1 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 2 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 3 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 4 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 5 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 6 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 7 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 9 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo biznesu w handlu zagranicznym
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo Biznesu wykłady 01 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Bezpieczeństwo Biznesu wykłady 02 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis Biurokracja w polskim biznesie
 • podgląd pobierz opis Dobre praktyki corporate governance
 • podgląd pobierz opis Intuicja a ocena ryzyka. Typowe błędy w podejmowaniu decyzji
 • podgląd pobierz opis Kontrolowanie ryzyka przez menedżera
 • podgląd pobierz opis Otoczenie krajowe przedsiębiorstwa a bezpieczeństwo biznesu. Ryzyko ekonomi...
 • podgląd pobierz opis Raport IMD o konkurencyjności
 • podgląd pobierz opis Ryzyko bankowe
 • podgląd pobierz opis Ryzyko konkurencji. Analiza konkurencji w sektorze
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online