Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Statystyka Wróć do kategorii

Badanie jakości związku regresyjnego

plik Pobierz Badanie jakosci zwiazku regresyjnego.doc

wykresy w pliku do pobrania

 


Badanie jakości związku regresyjnego

Estymacja wariancji składnika losowego.
Przypomnijmy, że przez   oznaczamy wariancję składnika (błędu) losowego w modelu regresji. Z założenia wariancja   jest jednakowa dla wszystkich obserwacji.
Wariancję składnika losowego   uważa się za miarę rozproszenia obserwacji wokół "powierzchni" regresji. "Powierzchnią" regresji nazywamy zbiór wszystkich wartości teoretycznych w modelu regresji. Dla   jest to prosta, a dla   płaszczyzna. Ogólnie mówiąc, im mniejsza jest wariancja składnika losowego  , tym obserwacje bliżej układają się "powierzchni'' regresji (zob. rysunki dla  ).


Zwykle wariancja składnika losowego   jest nieznana i oszacowuje się ją na podstawie obserwacji. Estymatorem wielkości   jest statystyka   nazywana wariancją resztową albo średnim kwadratowym błędem (MSE – mean square error). Oblicza się ją korzystając ze wzoru
 .

Pierwiastek kwadratowy   nazywa się standardowym błędem (szacunku).

Przykład 6.1 (Inflacja 2000) (kontynuacja przykładu 5.1). W szczególnym przypadku   korzystamy ze wzorów
 ,
 
Ponieważ  ,   i  , więc  ,   oraz  .

Przykład 6.2 (Reklama).(kontynuacja przykładu 5.2).
Z wydruku
PODSUMOWANIE - WYJŚCIE   
     
Statystyki regresji    
Wielokrotność R 0,980326    
R kwadrat 0,96104    
Dopasowany R kwadrat 0,949908    
Błąd standardowy 1,91094    
Obserwacje 10    
     
ANALIZA WARIANCJI    
 df SS MS F Istotność F
Regresja 2 630,5381 315,2691 86,33504 1,17E-05
Resztkowy 7 25,56185 3,651693  
Razem 9 656,1   

odczytujemy
  oraz  .
6.2 Współczynnik determinacji.
Średni błąd kwadratowy   zależy od wymiaru (jednostki) danych, w jednych sytuacjach ta sama wartość liczbowa błędu   może być uznana za małą, a w innych za dużą. Potrzebujemy więc miary (względnej), która pozwalałaby na porównanie dopasowania do danych różnych modeli. Taką miarą jest współczynnik determinacji  .
Współczynnik determinacji   jest opisową miarą dopasowania modelu regresji do danych, czyli miarą siły liniowego związku między danymi. Mierzy on część zmienności zmiennej objaśnianej y, która została wyjaśniona liniowym oddziaływaniem zmiennych objaśniających  . Oblicza się go ze wzoru
 .
Współczynnik determinacji przyjmuje wartości z zakresu od 0 do 1. Przy czym, gdy
  - dane leżą dokładnie na "płaszczyźnie" regresji (zmienność jest wyjaśniona w 100 %);
  - regresja niczego nie wyjaśnia, dane są nieskorelowane;
  - "płaszczyzna" regresji jest tym lepiej dopasowana do danych, im współczynnik determinacji   jest bliższy jedności.
Można, na przykład, przyjąć następującą interpretację:
  - dopasowanie bardzo dobre,
  - dopasowanie dobre,
  - dopasowanie zadawalające w niektórych zastosowaniach.

Zwróćmy także uwagę, ze mówimy, np.: "regresja wyjaśnia 93 % zmienności, gdy  ".
Zwiększenie liczby k zmiennych objaśniających zwiększa wartość współczynnika determinacji  , gdyż jest on niemalejącą funkcją liczby zmiennych objaśniających. Utrudnia to porównywanie modeli regresji w oparciu o wartości współczynnika  . Wprowadzono więc tzw. skorygowany współczynnik determinacji, który nie ma tej wady. Definiuje siego wzorem
 
Skorygowany współczynnik determinacji wykorzystuje się w przypadku porównywania modeli regresji opartych o te same dane statystyczne, ale zawierających różne liczby zmiennych objaśniających.

Przykład 6.1 (Inflacja 2000) (kontynuacja). W szczególnym przypadku  , współczynnik determinacji oblicz się ze wzoru
 .

Ponieważ  ,  ,  , więc
 .
Regresja wyjaśnia prawie 97 % zmienności, dopasowanie modelu jest więc bardzo dobre.
W przypadku   skorygowany współczynnik determinacji jest równy współczynnikowi determinacji  .

Przykład 6.2 (Reklama).(kontynuacja przykładu 5.2).
Z wydruku
Statystyki regresji
Wielokrotność R 0,980326
R kwadrat 0,96104
Dopasowany R kwadrat 0,949908
Błąd standardowy 1,91094
Obserwacje 10

odczytujemy
  oraz  .
Regresja wyjaśnia 96 % zmienności, dopasowanie modelu jest więc bardzo dobre.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Statystyka [135]

 • podgląd pobierz opis 100 pytań i odpowiedzi ze statystyki
 • podgląd pobierz opis Analiza czynnikowa [13 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza dynamiki - indeksy proste
 • podgląd pobierz opis Analiza korelacji i regresji
 • podgląd pobierz opis Analiza korelacji i regresji - Wzory
 • podgląd pobierz opis Analiza regresji między dwiema zmiennymi - Wzory
 • podgląd pobierz opis Analiza statystyczna poziomu życia w województwach [27 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza struktury i dynamiki - Wzory
 • podgląd pobierz opis Analiza szeregów czasowych
 • podgląd pobierz opis Analiza szeregów czasowych 2
 • podgląd pobierz opis Analiza współzależności – teoria i zadania
 • podgląd pobierz opis Analiza współzależności – Wszystko o [40 stron]
 • podgląd pobierz opis Badanie jakości związku regresyjnego
 • podgląd pobierz opis Badanie korelacji zmiennych
 • podgląd pobierz opis Badanie statystyczne. Etapy badania i rodzaje badań statystycznych - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Częstość
 • podgląd pobierz opis Definicje
 • podgląd pobierz opis Dynamika - Zadania
 • podgląd pobierz opis Dystrybuanta rozkładu normalnego
 • podgląd pobierz opis Estymacja
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online