Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Analiza finansowa i strategiczna Wróć do kategorii

Analiza ekonomiczna na potrzeby biznes planu

plik Pobierz Analiza ekonomiczna na potrzeby biznes planu.doc


Analiza ekonomiczna na potrzeby biznes planu

Zadania do wykonania
na podstawie źródłowych informacji sporządzić projekcję wyników finansowych Spółki według załączonych wzorów tabel
określić opłacalność ekonomiczną planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego
ocenić zdolność Spółki do spłaty kredytu inwestycyjnego
Przedmiot i zakres analizy
przedmiot analizy obejmuje całokształt działalności Spółki XYZ związany z produkcją i sprzedażą wyrobu/usługi A i B
zakres czasowy analiz:
okres wyjściowy: IV kwartał T0 roku (inwestycja)
projekcja wyników: lata T1-T3
analiza prowadzona jest w ujęciach rocznych
zakres rzeczowy analizy obejmuje sporządzenie:
rachunku zysków i strat
zapotrzebowania na kapitał obrotowy
zestawienia przepływów pieniężnych
bilansu uproszczonego
analizy wskaźnikowej, NPV, IRR
analizy progu rentowności
Prognoza przychodów oraz kosztów działalności Spółki na lata T1-T3 prowadzona jest w cenach stałych (bezinflacyjnych) z roku T0
Przychody ze sprzedaży
analiza zakłada tożsamość programu produkcji i programu sprzedaży (produkcja=sprzedaż)
prognozowana wielkość produkcji i sprzedaży wyrobów/usług A i B powstała w efekcie wykonanych szczegółowych analiz rynku Spółki, trendów popytu, analizy konkurencji i przewidywanej podaży, analizy substytutów i potencjalnych wejść do branży w najbliższych latach
wielkość przychodów szacowana jest na poziomie sprzedaży netto, tzn. przed opodatkowaniem podatkiem od wyrobów i usług (VAT)
prognoza przychodów pomija nieodłącznie towarzyszące każdej działalności przychody z operacji finansowych, pozostałą sprzedaż oraz zyski nadzwyczajne, ponieważ odgrywają one marginalną rolę z punktu widzenia generowania dochodów, a stopień ich przewidywalności jest bardzo mały
prognozowaną wielkość produkcji i sprzedaży przedstawiono w tabeli 1
Nakłady inwestycyjne
zaciągnięty przez Spółkę kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na sfinansowanie w T0 roku zakupu linii produkcyjnej, pozostałe inwestycje finansowane są ze środków własnych
zestawienie nakładów inwestycyjnych w latach To-T3 z podziałem na główne ich grupy prezentuje tabela 3
Koszty działalności
koszty produkcji wyrobów / usług
prognoza kosztów funkcjonowania Spółki „XYZ” stanowi efekt wnikliwej kalkulacji jednostkowych kosztów zużycia materiałów i usług obcych do produkcji jednostki wyrobu/usługi A i B oraz oszacowania kosztów stałych działalności dotyczących zwłaszcza amortyzacji, remontów, wynagrodzeń oraz obsługi administracyjnej
prognozę całkowitych kosztów produkcji prezentuje tabela 2
koszty finansowe związane z obsługą kredytu inwestycyjnego
wielkość kredytu:  4 800 tys. zł
okres kredytowania:  3 lata (+ 1 kwartał karencji spłaty kredytu)
karencja spłaty kredytu: 1 kwartał
karencja spłaty odsetek: nie zakłada się
okresy spłaty rat i odsetek: kwartalnie
oprocentowanie w skali roku: 16 %
kalkulację obciążeń kredytowych prezentuje tabela 4


to tylko zajawka. ciąg dalszy w pliku

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Analiza finansowa i strategiczna [101]

 • podgląd pobierz opis Analiza - WZORY z omówieniem
 • podgląd pobierz opis Analiza aktywów - przykład [10 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - WZORY
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna na potrzeby biznes planu
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna [53 strony]
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - istota, rodzaje, metody
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - Teoria
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - TEST TEST
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - wskaźniki - WZORY
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - wskaźniki - WZORY tabelka z charakterystyką
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - Wskaźniki [16 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - WZORY
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - Zadania
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - Zadania [18 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - Zadania [26 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa przedsiębiorstw - Zadania
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa przedsiębiorstw - ZADANIA [15 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa przedsiębiorstwa [12 stron]
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online