Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Analiza ekonomiczna Wróć do kategorii

Analiza ekonomiczna - majątek trwały i jego wykorzystanie

plik Pobierz Analiza ekonomiczna - majatek trwaly i jego wykorzystanie.txt

MAJĄTEK TRWAŁY I JEGO WYKORZYSTANIE

 

A. WSKAŹNIKI WYKORZYSTANIA MAJĄTKU TRWAŁEGO

WMT obrazują produktywność i efektywność nieruchomości, urządzeń i wyposażenia w wytwarzaniu przychodu i zysku spółki. Im wyższa obrotowość, tym większa zdolność podmiotu do wykorzystania posiadanego majątku trwałego w działalności.

Podmiot zadłużony w krótkim horyzoncie czasu, może mieć trudności z pokryciem bieżących zobowiązań , jeżeli większość jego środków jest „zamrożona” w m.tr.. Finansowanie m.tr. z bieżących długów łączy się z ryzykiem (najsłuszniejsza strategia polega na finansowaniu aktywów ze zobowiązań o podobnych terminach płatności).

WMT są następujące:

obrotowość majątku trwałego

 

przychody ze sprzedaży

------------------------------------- ,

majątek trwały

Wsk. informujący o zdolności spółki do wykorzystania swych środków służących wytwarzaniu przychodu. Niepożądane jest nadmierna inwestowanie w majątek trwały w relacji do wartości produkcji (w wielu przypadkach bezpieczniejszą staje się sprzedaż nieefektywnych składników).

 

rentowność majątku trwałego

 

dochód netto

------------------------------------ ,

majątek trwały

W sytuacji zadawalającej rentowności m.tr. można zwiększać zdolności produkcyjne inwestując w wyposażenie.

 

pokrycie długu krótkoterminowego majątkiem trwałym

 

majątek trwały

----------------------------------------------- ,

zadłużenie krótkoterminowe

 

stosunek majątku trwałego do kapitału własnego

 

majątek trwały

------------------------------------- ,

kapitał własny

Wzrost wskaźnika oznaczać może uruchomienie nieczynnych środków trwałych, następstwem czego jest wzrost kosztów ( obciążenia podatkowe, ubezpieczenia, utrzymanie i magazynowanie, podwyższenie progu rentowności).

 

udział kapitału stałego w finansowaniu majątku trwałego

 

zadłużenie długoterminowe + kapitał własny

-------------------------------------------------------------- .

majątek trwały

Wsk. powyższy odzwierciedla granicę, do której m.tr. jest finansowany przez zobowiązania długoterminowe zarówno wierzycieli, jak i inwestorów.

 

         B. POKRYCIE ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH MAJĄTKIEM TRWAŁYM

WP. to relacja między wartością nieruchomości, urządzeń i wyposażenia a długiem długookresowym. Wyrażony jest za pomocą formuły:

 

majątek trwały

----------------------------------------- .

zobowiązania długoterminowe

 

Niższy wsk. wiąże się z trudnościami, na jakie może napotkać pg. ubiegając się o pożyczkę na długi okres. Dodatkowo stopa procentowa od udzielonego kredytu może być wyższa niż dla innych podmiotów.

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Analiza ekonomiczna [44]

 • podgląd pobierz opis 30 opracowanych pytań z Analizy Ekonomicznej - mgr Danuta Redel - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis 30 opracowanych pytań z Analizy Ekonomicznej - mgr Danuta Redel [43 strony]
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - kapitał obrotowy
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga zestaw 1 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga zestaw 2 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga zestaw 3 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga zestaw 4 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga zestaw 5 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga zestaw 6 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga zestaw 7 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga zestaw 8 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - majątek trwały i jego wykorzystanie
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - podziały i klasyfikacje [6 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Rozdział 01 Definicje
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Rozdział 02 Metody badawcze w analizie
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Rozdział 03 Analiza sprawozdań finansowych
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Rozdział 04 Analiza przepływów środków pieniężnych
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Rozdział 05 Wstępna i szybka metoda oceny firmy
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Rozdział 06 Analiza zasobów trwałych w przedsiębior...
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online