Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Analiza ekonomiczna Wróć do kategorii

Analiza ekonomiczna - kapitał obrotowy

plik Pobierz Analiza ekonomiczna - kapital obrotowy.txt

KAPITAŁ OBROTOWY

 

KA. stanowi nadwyżkę aktywów obrotowych nad zobowiązaniami krótkoterminowymi. Pełni funkcję płynnej rezerwy umożliwiającej pokrycie nieprzewidzianych wydatków. Utrzymywanie wysokiego poziomu ko. jest wskazane w przypadku podmiotu, który może mieć trudności z uzyskaniem pożyczki „od ręki”. Wielkość tego parametru powinna być operacyjny przyrost kapitału obrotowego W celu wyznaczenia poziomu ko. oblicza się następujące wskaźniki:

kapitał obrotowy

 

aktywa obrotowe – zobowiązania krótkoterminowe,

Dla wierzycieli podmiotu istotny jest kierunek zmian poszczególnych rodzajów aktywów obrotowych dłużnika w wartości jego aktywów obrotowych ogółem, np. przesunięcie gotówki ku zapasom związane jest z pogorszeniem wypłacalności pg.

 

                                             kapitał obrotowy

                                                  ------------------------------- ,

                                                       wartość sprzedaży

Wsk. ten informuje czy podmiot właściwie korzysta ze swych płynnych funduszy. Niski wsk. świadczy o dużej zdolności przedsiębiorstwa do wykorzystania aktywów płynnych w celu osiągania zysku.

 

                                           kapitał obrotowy

                                                 --------------------------------- ,

                                                       aktywa ogółem

 

                             operacyjny przyrost kapitału obrotowego

wyznaczony jak poniżej:

dochód netto

+

koszty nie obciążające kapitału obrotowego (np. amortyzacja)

-

dochody nie dotyczące kapitału obrotowego (np. inkaso odroczonych przychodów),

 

                             operacyjny przyrost kapitału obrotowego

                                     ------------------------------------------------------- ,

                                                           dochód netto

Wskazany jest wysoki poziom tej wielkości, gdyż wypłacalność jest tym lepsza, im wyższe pokrycie ma dochód w aktywach płynnych.

 

                             operacyjny przyrost kapitału obrotowego

                                    -------------------------------------------------------- .

                                                   zobowiązania ogółem

Relacja powyższa określa do jakiego stopnia można  wywiązać się ze zobowiązań w wyniku dopływu kapitału obrotowego ze źródeł wewnętrznych.

 

 

 

 

 

         B. ROTACJA ŚRODKÓW OBROTOWYCH

 

WRO. to wielkość przychodu osiągniętego ze środków obrotowych. Określony relacją:

 

przychody ze sprzedaży

------------------------------------ .

środki obrotowe

 

Wyższy wskaźnik może oznaczać niedostateczny poziom kapitału obrotowego (może wystąpić konieczność uregulowania zobowiązań zanim zapasy i należności zostaną przekształcone w gotówkę).

Niska rotacja środków obrotowych świadczy o nadmiernej ich ilości.

 

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Analiza ekonomiczna [44]

 • podgląd pobierz opis 30 opracowanych pytań z Analizy Ekonomicznej - mgr Danuta Redel - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis 30 opracowanych pytań z Analizy Ekonomicznej - mgr Danuta Redel [43 strony]
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - kapitał obrotowy
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga zestaw 1 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga zestaw 2 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga zestaw 3 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga zestaw 4 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga zestaw 5 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga zestaw 6 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga zestaw 7 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga zestaw 8 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - majątek trwały i jego wykorzystanie
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - podziały i klasyfikacje [6 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Rozdział 01 Definicje
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Rozdział 02 Metody badawcze w analizie
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Rozdział 03 Analiza sprawozdań finansowych
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Rozdział 04 Analiza przepływów środków pieniężnych
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Rozdział 05 Wstępna i szybka metoda oceny firmy
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Rozdział 06 Analiza zasobów trwałych w przedsiębior...
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online