Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Analiza ekonomiczna Wróć do kategorii

Analiza ekonomiczna - Ściąga zestaw 3

plik Pobierz Analiza ekonomiczna - Sciaga zestaw 3.doc

W analizie przyczynowej naszym celem jest ustalenie jakie czynniki wpływają na zjawisko ekonomiczne, w jaki sposób i w jakim stopniu. Można określić istotność wpływu czynników na kształtowane przez nie zjawiska ekonomiczne. Na podstawie analizy można podjąć decyzję ostateczną lub o pogłębieniu badań analitycznych, np. rozłożyć jeden z czynników na elementy składowe. W praktyce bada się czynniki niekorzystne aż do podstawowego ich rozłożenia.

 

Założenia dobrych metod analizy ekonomicznej:

 

1. Kompletność:

Zt=0, Zt=1, Zt=2 ... Zt=n - Z jako baza, plan, subskrypt określa czas

Z0, Z1, Z2, ... , Zn

Z=a+b+c+...+m

Z=a*b*c*...*m

Odchylenie ogółem D = Z1 - Z0 jako różnica wartości danego zjawiska w danym okresie względem poprzedniego, w porównaniu z innym przedsiębiorstwem lub względem planu ma się równać sumie odchyleń cząstkowych:

D = da + db + ... + dm

 

2. Zgodność

Z0 = a0 * b0 * ...  m0

Z1 = a1 * b1 * ...  m1

Z2 = a2 * b2 * ...  m2

...

Zm = am * bm * ...  mm

 

Z0                Z1                Z2                Z3                Zn

0-----------------1----------------2-----------------3-------\\\-------n---->>

a0                           a1                a2                a3                an

b0                           b1                b2                b3                bn

...

m0                         m1               m2               m3               mn

 

jeżeli   a0 < a1         to       da > 0

jeżeli   a0 = a1         to       da = 0

jeżeli   a0 > a1         to       da < 0

 

3. Symetria

Jednakowej dynamice zmian dwóch różnych czynników odpowiadają te same wartości odchyleń cząstkowych.

 

a1 : a0 = b1 : b0  ==>  da = db

 

4. Odwracalność

Z0       ---> Z1          DZ0, Z1 = Z1 - Z0

Z1       ---> Z2          DZ1, Z2 = Z2 - Z1

Zn       ---> Zn+1       Dzn, Zn+1 = Zn+1 - Zn

a0       ---> a1                   ---> ...  an

b0       ---> b1          ---> ...  bn

m0      ---> m1         ---> ...  mn

 

Z0       <--- Z1          DZ0, Z1 = Z1 - Z0

Z1       <--- Z2          DZ1, Z2 = Z2 - Z1

Zn       <--- Zn+1       Dzn, Zn+1 = Zn+1 - Zn

a0       <--- a1                   <--- ...  an

b0       <--- b1          <--- ...  bn

m0      <--- m1         <--- ...  mn

 

Odchylenia cząstkowe liczone w różnych kierunkach (tak jak powyżej) są co do wartości równe (o przeciwnych znakach).

da (Z0 , Z1) + da (Z1, Z0) = 0

 

5. Rozszczepialność

Jeżeli dane zjawisko jest kształtowane przez określoną liczbę czynników i jakiś wybrany czynnik daje się rozłożyć na poszczególne czynniki składowe to będziemy oczekiwali, że odchylenie cząstkowe tego wybranego czynnika jest równe sumie odchyleń cząstkowych tych czynników drugiego stopnia czynnik pierwszego stopnia kształtujących.

 

Z = a * b * c * ... * m

b = g * d

db = d g + dd

 

Metoda logarytmiczna spełnia wszystkie te warunki.

Funkcyjna: kompletności, zgodności znaków, symetrii i odwracalności.

Metoda kolejnych podstawień spełnia warunki kompletności, zgodności znaków i rozszczepialności.

 

Z0 = a0 * b0 * c0 * ... * m0

Z1 = a1 * b1 * c1 * ... * m1                                                                                                       

 

 równa się rzecz jasna 1.

 


Jeżeli a0 przechodzi do poziomu a1 , a poziom a1 jest różny od a0 to nie może zaistnieć sytuacja by wartość odchylenia cząstkowego da równa była 0.


Metoda różnic cząstkowych ma na celu ustalić łączny wpływ różnic cząstkowych na dane zjawisko. Ze względu na fakt, że nie spełnia warunku zgodności znaków nie jest przydatna do prawidłowej interpretacji czynników łącznych.

Z0 = a0 * b0 * c0  ^  Z1 = a1 * b1 * c1

da = (a1 - a0) b0 c0

db = a0 (b1 - b0) c0

dc = a0 b0 (c1 - c0)

dab = (a1 b1 - a0 b0 ) c0

dac = (a1 c1 - a0 c0 ) b0

dbc = (b1 c1 - b0 c0 ) a0

dabc = a1 b1 c1 - a0 b0 c0 = Z1 - Z0 = D

Ta metoda nie spełnia zasady kompletności, spełnia natomiast zasadę zgodności znaków.

 

Literatura:

Adam Żwirbla: Wyodrębnianie odchyleń cząstkowych za pomocą metody dzielenia na połowy - Rachunkowość nr 10, 1987 rok.

Znowu on: Odchylenia cząstkowe oraz ich interpretacja ekonomiczna - Rachunkowość nr 6, 1988

Witold Olszański: Wybór metod badań przyczynowych - Rachunkowość nr 2, 1989

Anna Gryglaszewska, Tadeusz Stanisz: Aksjomatyzacja metody analizy ekonomicznej - Rachunkowość 4-5, 1989.

Tadeusz Waśniewski: Metody analizy ekonomicznej

 

Najlepiej stosować metodę logarytmiczną. Jeżeli nie można - to funkcyjną. Jeżeli z kolei obu ich nie można (np. przy addytywności) stosujemy metodę kolejnych podstawień.

Kolejność czynników:

ilościowe, wartościowe

pierwotne, wtórne

przychody, koszty

 

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Analiza ekonomiczna [44]

 • podgląd pobierz opis 30 opracowanych pytań z Analizy Ekonomicznej - mgr Danuta Redel - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis 30 opracowanych pytań z Analizy Ekonomicznej - mgr Danuta Redel [43 strony]
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - kapitał obrotowy
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga zestaw 1 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga zestaw 2 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga zestaw 3 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga zestaw 4 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga zestaw 5 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga zestaw 6 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga zestaw 7 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga zestaw 8 ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - majątek trwały i jego wykorzystanie
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - podziały i klasyfikacje [6 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Rozdział 01 Definicje
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Rozdział 02 Metody badawcze w analizie
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Rozdział 03 Analiza sprawozdań finansowych
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Rozdział 04 Analiza przepływów środków pieniężnych
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Rozdział 05 Wstępna i szybka metoda oceny firmy
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Rozdział 06 Analiza zasobów trwałych w przedsiębior...
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online