Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Analiza finansowa i strategiczna Wróć do kategorii

Analiza aktywów - przykład [10 stron]

plik Pobierz Analiza aktywow - przyklad [10 stron].doc

 

Analiza efektywności wykorzystania majątku obrotowego w przedsiębiorstwie „DOMINO” opiera się o zestaw danych zawartych w bilansie firmy za dwa kolejne lata obrachunkowe (tab. 1) oraz o rachunek zysków i strat za analogiczne okresy (tab. 2)

 

Tabela 1   Bilans przedsiębiorstwa „DOMINO”

Lp.

 

AKTYWA

Stan na

Lp.

 

PASYWA

Stan na

Początek roku

Koniec roku

Początek roku

Koniec roku

A

Majątek trwały

 

27000

32000

A

Kapitał własny

23900

26500

I

Wartości niematerialne i prawne

1000

1300

I

Kapitał podstawowy

18000

18000

II

Rzeczowy majątek trwały

 

24500

29000

II

Kapitał zapasowy

1400

3500

III

Finansowy majątek trwały

 

1500

1700

III

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny

-

2000

IV

Należności długoterminowe

 

-

-

IV

Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych

-

-

B

Majątek obrotowy

 

20500

22500

V

Wynik finansowy netto roku obrachunkowego

4500

3000

I

 

1

 

Zapasy

 

Zapasy materiałowe

 

11000

 

8000

 

12000

 

8500

B

 

 

Rezerwy

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

II

Należności i roszczenia

 

6000

5000

C

Zobowiązania długoterminowe

8400

10400

1

Należności z tytułu dostaw i usług

5000

4000

D

Zobowiązania krótkotermi-

nowe i fundusze spec.

15500

17800

2

Pozostałe należności

 

1000

1000

1

Zobowiązania krótkoterminowe

15000

17100

3

Roszczenia sporne

 

-

-

2

Fundusze specjalne

500

700

III

Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

1500

2500

E

Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów

200

300

IV

Środki pieniężne

 

2000

3000

 

 

 

 

C

Rozliczenia międzyokresowe

500

500

 

 

 

 

 

Razem A+B+C

48000

55000

 

Razem A+B+C+D+E

48000

55000

 

 

Tabela 2. Rachunek zysków i strat.         &nbs

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Analiza finansowa i strategiczna [101]

 • podgląd pobierz opis Analiza - WZORY z omówieniem
 • podgląd pobierz opis Analiza aktywów - przykład [10 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - Ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - TEST z odpowiedziami TEST
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna - WZORY
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna na potrzeby biznes planu
 • podgląd pobierz opis Analiza ekonomiczna [53 strony]
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - istota, rodzaje, metody
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - Teoria
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - TEST TEST
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - wskaźniki - WZORY
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - wskaźniki - WZORY tabelka z charakterystyką
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - Wskaźniki [16 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - WZORY
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - Zadania
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - Zadania [18 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa - Zadania [26 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa przedsiębiorstw - Zadania
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa przedsiębiorstw - ZADANIA [15 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza finansowa przedsiębiorstwa [12 stron]
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online