Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Ekonomia - egzamin dyplomowy Wróć do kategorii

32. Wymień i omów role Banku Centralnego

plik Pobierz 32. Wymien i omow role Banku Centralnego.doc

kolorki w pliku do pobrania

32. Wymień i omów role Banku Centralnego.

W gospodarce rynkowej BC pełni trzy podstawowe funkcje:
1. jest bankiem banków - jest jednostką nadrzędną w stosunku do innych banków, przyjmuje rezerwy gotówkowe banków komercyjnych, udziela im pożyczek,
2. jest bankiem państwa – (utrzymuje fundusze skarbu państwa i realizuje wydatki państwowe), prowadzi obsługę skarbu państwa, prowadząc rachunki rządowe i przeprowadzając w imieniu rządu operacje finansowe w kraju i za granicą oraz udzielając państwu pożyczek, utrzymuje centralne rezerwy walutowe kraju oraz reguluje kurs waluty krajowej na rynku walutowym.
3. jest bakiem emisyjnym - ma prawo wyłączności emisji pieniężnej
W ramach tych funkcji wykonuje zadania:
- kontrola podaży pieniądza,
- dbałość o stabilność waluty
- kredytowanie ostatniej instancji (udziela bankom kredyty refinansowe – lombardowy, dyskontowy)
- sprawowanie bieżącej kontroli nad bankami komercyjnymi,
- przygotowanie odpowiednich regulacji prawnych
- częściowo finansowanie deficytu budżetowego
- zarządzanie obsługą długu publicznego
Główne instrumenty BC w zakresie kontroli monetarnej:
- operacje otwartego rynku
- poziom rezerw obowiązkowych
- operacje kredytowo-depozytowe
BC w zasadzie nie wchodzi w kontakt z gospodarką i osobami fizycznymi. Bowiem istotnym czynnikiem sprzyjającym prowadzeniu zróżnicowanej polityki monetarnej i fiskalnej jest niezależność BC.
Niezależny B.C.
· Musi mieć swobodę w wyborze instrumentów pozwalających osiągnąć cel polityki pieniężnej,
· Rząd lub inny podmiot władzy wykonawczej nie może mieć prawa odwoływania decyzji BC.
Pięć warunków niezależności BC:
· Zakaz bezpośredniego finansowania sektora publicznego przez BC,
· Nie podlega instytucjom rządowym,
· Suwerenność w zakresie polityki kursu walutowego,
· Przepisy gwarantujące osobistą niezależność zarządu i rady banku,
· Konstytucyjna ranga statutu BC.
Podstawowym celem polityki pieniężnej NBP jest niska inflacja - tzw. ciągły cel inflacyjny.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Ekonomia - egzamin dyplomowy [37]

 • podgląd pobierz opis 01. Wymień i omów warunki konkurencji doskonałej
 • podgląd pobierz opis 02. Wymień i omów współczesne funkcje państwa
 • podgląd pobierz opis 03. Wymień i omów podstawowe podmioty gospodarujące
 • podgląd pobierz opis 04. Wymień i omów funkcje rynku
 • podgląd pobierz opis 05. Omów typy ( nie modele ) konkurencji i ich skutki
 • podgląd pobierz opis 06. Wymień i omów zasady racjonalnego gospodarowania
 • podgląd pobierz opis 07. Wymień i omów podstawowe problemy mikroekonomii, czym się zajmuje i na...
 • podgląd pobierz opis 08. Omów podstawowe typy i formy ryzyka gospodarczego
 • podgląd pobierz opis 09. Wymień i omów elementy wyboru optymalnego
 • podgląd pobierz opis 10. Wymień i omów elementy rachunku ekonomicznego
 • podgląd pobierz opis 11. Wymień i omów podstawowe zalety mechanizmu rynkowego
 • podgląd pobierz opis 12. Wymień i omów podstawowe mankamenty mechanizmu rynkowego
 • podgląd pobierz opis 13. Wymień i omów formy przedsiębiorstw
 • podgląd pobierz opis 14. Wymień i omów metody gromadzenia kapitału przez przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 16. Wymień i omów czynniki określające podaż
 • podgląd pobierz opis 17. Wymień i omów czynniki określające popyt
 • podgląd pobierz opis 18. Omów prawa Engla i jego znaczenie
 • podgląd pobierz opis 19. Co to jest PKB Omów jego zalety i wady
 • podgląd pobierz opis 20. Wyjaśnij na czym polega paradoks oszczędności
 • podgląd pobierz opis 21. Czym się różni koszt księgowy od ekonomicznego
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online