Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Ekonomia - egzamin dyplomowy Wróć do kategorii

30. Wymień i omów funkcje pieniądza

plik Pobierz 30. Wymien i omow funkcje pieniadza.doc

kolorki w pliku do pobrania

30. Wymień i omów funkcje pieniądza.

Pieniądz – jest to powszechnie akceptowalny towar, za pomocą którego dokonuje się płatności za dobra i usługi oraz reguluje zobowiązania.
Pieniądz we współczesnej gospodarce spełnia określone funkcje, na których wypełnianie ma wpływ jego forma, pełni bardzo ważne funkcje jako:
· środek wymiany - pośredniczy w wymianie dóbr i usług w transakcjach gospodarczych kupna-sprzedaży.
· środek płatniczy (miernik odroczonych płatności) - jest środkiem płatniczym w transakcjach wybiegających w przyszłość. Ma zdolność do regulowania zobowiązań w przyszłości, np. z tyt. zaciągniętego kredytu, płacenia należnego podatku itp. Dzięki tej zdolności pieniądz przyczynił się do rozwoju systemu pożyczkowo-kredytowego.
· miernik wartości towarów - umożliwia wykorzystanie jednostki pieniężnej dla wyrażenia wartości towarów i usług. Umożliwia określenie realnych wartości za pomocą systemu cen absolutnych.
Pieniądz stanowi jednostkę rozrachunkową, za pomocą której wyraża się ceny dóbr i usług i w której prowadzone są rozliczenia.
· środek tezauryzacji (gromadzenia oszczędności) – pieniądz jest jednym ze składników majątku jednostek gospodarujących, ma trzy cechy: brak kosztów transformacji – nie trzeba przekształcać w pieniądz.; brak dochodu z wartości przechowywanej w formie pieniężnej; stała wielkość nominalnej wartości, przechowywanej w pieniądzu.
Aby pieniądz dobrze pełnił funkcję środka wymiany, musi zachowywać swoją wartość – siłę nabywczą, w transakcjach dokonywanych w przyszłości. Pieniądz jest środkiem przechowywania wartości – tezauryzacji, ponieważ można go wykorzystać do dokonania zakupów w przyszłości.
Skłonność do tezauryzacji współczesnego pieniądza papierowego zależy od stopnia jego siły nabywczej. Tym lepiej pełni tę funkcję, im ma stabilniejszą siłę nabywczą.
pieniądz światowy – pieniądz, który ma prawnie zagwarantowaną przez państwo wymienialność zewnętrzną po kursie ustalonym na światowych giełdach walutowych, wykorzystywany w obrocie międzynarodowym.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Ekonomia - egzamin dyplomowy [37]

 • podgląd pobierz opis 01. Wymień i omów warunki konkurencji doskonałej
 • podgląd pobierz opis 02. Wymień i omów współczesne funkcje państwa
 • podgląd pobierz opis 03. Wymień i omów podstawowe podmioty gospodarujące
 • podgląd pobierz opis 04. Wymień i omów funkcje rynku
 • podgląd pobierz opis 05. Omów typy ( nie modele ) konkurencji i ich skutki
 • podgląd pobierz opis 06. Wymień i omów zasady racjonalnego gospodarowania
 • podgląd pobierz opis 07. Wymień i omów podstawowe problemy mikroekonomii, czym się zajmuje i na...
 • podgląd pobierz opis 08. Omów podstawowe typy i formy ryzyka gospodarczego
 • podgląd pobierz opis 09. Wymień i omów elementy wyboru optymalnego
 • podgląd pobierz opis 10. Wymień i omów elementy rachunku ekonomicznego
 • podgląd pobierz opis 11. Wymień i omów podstawowe zalety mechanizmu rynkowego
 • podgląd pobierz opis 12. Wymień i omów podstawowe mankamenty mechanizmu rynkowego
 • podgląd pobierz opis 13. Wymień i omów formy przedsiębiorstw
 • podgląd pobierz opis 14. Wymień i omów metody gromadzenia kapitału przez przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 16. Wymień i omów czynniki określające podaż
 • podgląd pobierz opis 17. Wymień i omów czynniki określające popyt
 • podgląd pobierz opis 18. Omów prawa Engla i jego znaczenie
 • podgląd pobierz opis 19. Co to jest PKB Omów jego zalety i wady
 • podgląd pobierz opis 20. Wyjaśnij na czym polega paradoks oszczędności
 • podgląd pobierz opis 21. Czym się różni koszt księgowy od ekonomicznego
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online