Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Ekonomia - egzamin dyplomowy Wróć do kategorii

26. Wymień i omów czynniki wyznaczające inwestycje w skali kraju

plik Pobierz 26. Wymien i omow czynniki wyznaczajace inwestycje w skali kraju.doc

kolorki w pliku do pobrania 26. Wymień i omów czynniki wyznaczające inwestycje w skali kraju. Inwestycje są, po wydatkach konsumpcyjnych, drugim głównym składnikiem wydatków prywatnych. W makroekonomii odgrywają 2 role:1. stanowią znaczącą i jednocześnie mało stabilną część wydatków – gwałtowne zmiany w inwestycjach mogą wywierać duży wpływ na globalny popyt i w efekcie na produkcję oraz zatrudnienie;2. prowadzą do akumulacji kapitału – tworząc zasoby użytecznych budynków i urządzeń kraj zwiększa swój PNB potencjalny, co w długim okresie sprzyja wzrostowi gospodarczemu.Zatem inwestycje pełnią dwoistą funkcję, wpływając na produkt i na dochody.Podstawowym motywem rządzącym inwestycjami jest dążenie do osiągnięcia zysku netto, czyli osiągnięcia wyższych wpływów od kosztów inwestycji. Głównymi zmiennymi (czynnikami) ekonomicznymi wyznaczającymi poziom inwestycji są zatem:1. przychody osiągane dzięki inwestycjom – na które wpływa przede wszystkim stan gospodarki w poszczególnych fazach cyklu koniunkturalnego,2. koszt inwestycji – wyznaczany przez politykę stopy procentowej i politykę podatkową, 3. stan oczekiwań dotyczących przyszłości.Przychody. Inwestycja przyniesie p-stwu dodatkowe wpływy tylko wtedy, jeżeli umożliwi mu sprzedawanie większej ilości produktów lub wytwarzanie ich taniej. Wynika z tego, że bardzo ważną determinantą inwestycji będzie ogólny poziom produkcji, czyli PNB. Bowiem inwestycje zależą od przychodów generowanych przez poziom ogólnej aktywności gospodarczej (jeżeli wielkość produkcji spada, np. na skutek recesji gospodarczej, to w rezultacie zmniejszają się także inwestycje).Efekt przychodów czy wpływów z utargów jest dominującym czynnikiem oddziałującym na rozwój inwestycji w ramach cyklu koniunkturalnego.Koszty. Koszty inwestowania stanowią drugą ważną determinantę poziomu inwestycji. Są one bardziej skomplikowane, niż inne koszty, co wynika z sytuacji, że dobra inwestycyjne trwają przez wiele lat i często są finansowane z funduszów pożyczonych.Na koszt inwestycji wpływają:1. stopy procentowe – stopa procentowa będąc ceną płaconą za wypożyczenie pieniędzy na pewien okres jest kosztem zaciągania pożyczek. Stopy procentowe są mechanizmem, za pośrednictwem którego polityka pieniężna z ogromną siłą oddziałuje na gospodarkę. Kiedy podaż pieniądza rośnie, pojawiają się nadwyżki pieniądza, a jego cena, którą jest stopa procentowa, spada. Spadek stóp procentowych oznacza spadek kosztów inwestowania i wpływa na wzrost poziomu inwestycji. 2. podatki – rząd dysponuje szeroką gamą środków podatkowych, wywierających wpływ na koszty inwestowania. Ważnym czynnikiem hamującym inwestycje jest podatek dochodowy od spółek. Ściągając znaczny odsetek wszelkich zysków rząd zmniejsza bodźce do inwestowania. Równocześnie rząd może pobudzać inwestycje za pomocą takich środków jak tzw. inwestycyjne ulgi podatkowe, tj. odraczanie spłaty podatków od działalności inwestycyjnej.Oczekiwania. Trzeci element wpływający na wielkość inwestycji wiąże się ze „stanem zaufania” gospodarczego i z oczekiwaniami, co do przyszłych zdarzeń ekonomicznych, które bardzo trudno prognozować. Podsumowanie:Przedsiębiorstwa inwestują po to, by osiągnąć zyski. Ponieważ dobra kapitałowe służą przez wiele lat, decyzje inwestycyjne zależą od:a) stanu popytu na produkt wytwarzany przez nowe inwestycje,b) poziomu stóp procentowych i podatków oddziałujących na koszty inwestycji,c) oczekiwań przedsiębiorstw dotyczących sytuacji gospodarczej w przyszłości.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Ekonomia - egzamin dyplomowy [37]

 • podgląd pobierz opis 01. Wymień i omów warunki konkurencji doskonałej
 • podgląd pobierz opis 02. Wymień i omów współczesne funkcje państwa
 • podgląd pobierz opis 03. Wymień i omów podstawowe podmioty gospodarujące
 • podgląd pobierz opis 04. Wymień i omów funkcje rynku
 • podgląd pobierz opis 05. Omów typy ( nie modele ) konkurencji i ich skutki
 • podgląd pobierz opis 06. Wymień i omów zasady racjonalnego gospodarowania
 • podgląd pobierz opis 07. Wymień i omów podstawowe problemy mikroekonomii, czym się zajmuje i na...
 • podgląd pobierz opis 08. Omów podstawowe typy i formy ryzyka gospodarczego
 • podgląd pobierz opis 09. Wymień i omów elementy wyboru optymalnego
 • podgląd pobierz opis 10. Wymień i omów elementy rachunku ekonomicznego
 • podgląd pobierz opis 11. Wymień i omów podstawowe zalety mechanizmu rynkowego
 • podgląd pobierz opis 12. Wymień i omów podstawowe mankamenty mechanizmu rynkowego
 • podgląd pobierz opis 13. Wymień i omów formy przedsiębiorstw
 • podgląd pobierz opis 14. Wymień i omów metody gromadzenia kapitału przez przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 16. Wymień i omów czynniki określające podaż
 • podgląd pobierz opis 17. Wymień i omów czynniki określające popyt
 • podgląd pobierz opis 18. Omów prawa Engla i jego znaczenie
 • podgląd pobierz opis 19. Co to jest PKB Omów jego zalety i wady
 • podgląd pobierz opis 20. Wyjaśnij na czym polega paradoks oszczędności
 • podgląd pobierz opis 21. Czym się różni koszt księgowy od ekonomicznego
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl pisupisu.pl Matematyka