Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Makrosocjologia Wróć do kategorii

24. Współczesne krytyki pojęcia klasy społecznej i struktury klasowej

plik Pobierz 24. Wspolczesne krytyki pojecia klasy spolecznej i struktury klasowej.txt

24. Współczesne krytyki pojęcia klasy społecznej i struktury klasowej

Antoni Gidders

Aby zrozumieć czym jest klasa społeczna, należy uwzględnić koncepcję Webera (usytuowanie członków klas ma miejsce na 3 rynkach: pracy, kredytu, towaru)
Pozycja tych samych jednostek na 3 różnych rynkach:
1. przedsiębiorcy, kapitaliści, robotnicy
2. dłużnicy, wierzyciele
3. sprzedawcy i nabywcy
Im bardziej wyraźnie nakładają się te wymiary, tym bardziej wyrazista jest struktura klasowa
Klasa – w społeczeństwie kapitalistycznym to nie tylko posiadanie kapitału ale i posiadanie umiejętności mających znaczenie na rynku
Zdolność rynkowa to wszystkie formy mających znaczenie właściwości jednostki, które mogą uruchamiać w procesie negocjowania
3 rodzaje zdolności rynkowych:
1. posiadanie własności środków produkcji
2. posiadanie kwalifikacji ogólnych oraz technicznych
3. posiadanie siły roboczej możliwej do uruchomienia w pracy fizycznej
W tej mierze w jakiej te trzy atrybuty stają się trwałymi zdolnościami. Determinują one powstanie społeczeństwa 3-klasowego.
- klasa wyższa
- klasa średnia
- klasa niższa (pracująca)
Inne wyznaczniki położenia klasowego, które są rezultatem społecznych procesów oznaczających przybliżoną strukturalizację stosunków klasowych:
a) kształtowanie się zakładowego podziału pracy
b) stosunki władzy i panowania
Czynniki te nakładają się na umiejętności rynkowe i wzmacniają podziały klasowe.
Stosunki klasowe są przede wszystkim stosunkami wymiany. To właśnie te stosunki wyznaczają podstawowe różnice interesów będących przedmiotem walki klas
Dahrendorf
We współczesnych koncepcjach struktury klasowej uwzględnia wpływ kapitalizmu, spadek znaczenia produkcji materialnej; wyraża się to w rewolucji tercjalnej, dezindustrializacja , która zaczyna się w latach 50-tych. Rozmiar zatrudnionej siły roboczej w przemyśle był w krajach kapitalistycznych najbardziej rozwinięty  w 1969, a później malał.
Dezindustrializacja oznacza klęskę dla klasy najniższej – rozwój sektora usług
Dezindustrializacja może przebiegać dwiema drogami:
- od przemysłu ciężkiego do usług
- od rolnictwa do usług
Rozpatrywanie klas i struktury klasowej w ramach szerszego pola ustrukturalizowania nierówności społecznych – tzw. pole makrospołecznego panowania i nierówności społecznej (wg Kreckier). Można na nim określić 4 koncentryczne kręgi wyznaczające centralność i peryferyjność
1. Korporacje społeczne, podmioty korporacyjne – najbardziej centralne koło, tzw. trójkąt korporacyjny W tej dziedzinie zachodzą podstawowe konflikty społeczne.
2. Krąg grup interesów
3. Ruchy społeczne – są zdolne generować mobilizację społeczną – brakuje im stałej organizacji i stałej zdolności utrzymywania się w konfliktach
4. Ustrukturalizowana ludność –  różne formy praktyk społecznych; zachowania edukacyjne, polityczne, wzory konsumpcji

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Makrosocjologia [54]

 • podgląd pobierz opis 1. Pojęcie makrostruktury społecznej
 • podgląd pobierz opis 10. Miary ubóstwa w świecie
 • podgląd pobierz opis 11. Typologia ładu społecznego wg Ossowskiego
 • podgląd pobierz opis 12. Typologie współczesnych społeczeństw
 • podgląd pobierz opis 13. Społeczeństwo tradycyjne i nowoczesne. Teoria modernizacji
 • podgląd pobierz opis 14. Społeczeństwo przedprzemysłowe, przemysłowe i poprzemysłowe
 • podgląd pobierz opis 15. Procesy dezindustrializacji. Postindustrializm
 • podgląd pobierz opis 16. Powszechniki ewolucyjne wg Parsonsa
 • podgląd pobierz opis 17. Pojęcie klasy społecznej, stanu i warstwy
 • podgląd pobierz opis 18. Kasty
 • podgląd pobierz opis 19. Elementy teorii klas K.Marksa. Komentarze współczesne
 • podgląd pobierz opis 2. Podmiotowość społeczna - indywidualna i kolektywna
 • podgląd pobierz opis 21. Kapitalistyczne i niekapitalistyczne struktury klasowe. Osobliwości stru...
 • podgląd pobierz opis 22. Klasy społeczne, a własność siły roboczej
 • podgląd pobierz opis 23. Klasy w sobie i klasy dla siebie
 • podgląd pobierz opis 24. Współczesne krytyki pojęcia klasy społecznej i struktury klasowej
 • podgląd pobierz opis 26. Klasy profesjonalno – menedżerskie
 • podgląd pobierz opis 27. Różne koncepcje klas średnich i „nowa” klasa średnia
 • podgląd pobierz opis 28. Środowiska społeczne jako funkcjonalne ekwiwalenty klas (S.Hradil)
 • podgląd pobierz opis 29. Amerykańskie teorie stratyfikacji Lyndów i Warnera
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online