Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Ekonomia - egzamin dyplomowy Wróć do kategorii

24. Co uwzględniamy licząc PKB metodą strumienia kosztów (dochodowo-zasobowa)

plik Pobierz 24. Co uwzgledniamy liczac PKB metoda strumienia kosztow (dochodowo-zasobowa).doc

kolorki w pliku do pobrania

24. Co uwzględniamy licząc PKB metodą strumienia kosztów (dochodowo-zasobowa).

Pomiar wielkości dochodu – podejście od strony dochodów (zasobów)
Pomiar wielkości dochodu – to taki  sposób liczenia wielkości produktu wytworzonego w gospodarce, w którym uwzględnia się dane dotyczące dochodów osiąganych w zamian za dobra i usługi przez wszystkie podmioty działające w ramach tej gospodarki. Wartość pieniężna wyprodukowanych dóbr i usług równa się kosztom ich produkcji plus zysk. Wszystkie koszty produkcji przedstawiają dochody właścicieli czynników wytwórczych. Są to płatności za usługi pracy, ziemi, kapitału. Należą do nich:
Ř wynagrodzenie za pracę,
Ř dochody właścicieli kapitału, np. dochód osobisty z rent ekonomicznych. Właściciele innych niż praca czynników wytwórczych (ziemi, kapitału) w zamian za wynajęcie swojej własności otrzymują dochód, np. z ziemi – dzierżawę, z nieruchomości – czynsz.
Ř zyski zatrzymane w przedsiębiorstwie. To ta część zysku przedsiębiorstw, która pozostaje w firmie, np. w celu zainwestowania w następnych latach. Jest to dochód firmy.
Ř dochody z oprocentowania kapitału netto. Pewną część swoich śr. pieniężnych gosp. domowe oszczędzają. Za swoje oszczędności otrzymują z banku odsetki, które są dla nich dochodem. Z drugiej zaś strony biorą w bankach kredyty, które są dla nich zobowiązaniem (oprocentowanie kredytu). Nadwyżka odsetek otrzymanych nad zapłaconymi jest dochodem netto, który przynosi wynajmowany kapitał.
Należy pamiętać iż do PKB wlicza się dochody otrzymane w zamian za produkcję dóbr i usług, ale nie wlicza się transferów (emerytury, świadczenia społeczne, dotacje) gdyż nie są one płatnościami za usługi czynników wytwórczych.
PKB – to suma dochodów czynników wytwórczych wraz zyskami przedsiębiorstw.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Ekonomia - egzamin dyplomowy [37]

 • podgląd pobierz opis 01. Wymień i omów warunki konkurencji doskonałej
 • podgląd pobierz opis 02. Wymień i omów współczesne funkcje państwa
 • podgląd pobierz opis 03. Wymień i omów podstawowe podmioty gospodarujące
 • podgląd pobierz opis 04. Wymień i omów funkcje rynku
 • podgląd pobierz opis 05. Omów typy ( nie modele ) konkurencji i ich skutki
 • podgląd pobierz opis 06. Wymień i omów zasady racjonalnego gospodarowania
 • podgląd pobierz opis 07. Wymień i omów podstawowe problemy mikroekonomii, czym się zajmuje i na...
 • podgląd pobierz opis 08. Omów podstawowe typy i formy ryzyka gospodarczego
 • podgląd pobierz opis 09. Wymień i omów elementy wyboru optymalnego
 • podgląd pobierz opis 10. Wymień i omów elementy rachunku ekonomicznego
 • podgląd pobierz opis 11. Wymień i omów podstawowe zalety mechanizmu rynkowego
 • podgląd pobierz opis 12. Wymień i omów podstawowe mankamenty mechanizmu rynkowego
 • podgląd pobierz opis 13. Wymień i omów formy przedsiębiorstw
 • podgląd pobierz opis 14. Wymień i omów metody gromadzenia kapitału przez przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 16. Wymień i omów czynniki określające podaż
 • podgląd pobierz opis 17. Wymień i omów czynniki określające popyt
 • podgląd pobierz opis 18. Omów prawa Engla i jego znaczenie
 • podgląd pobierz opis 19. Co to jest PKB Omów jego zalety i wady
 • podgląd pobierz opis 20. Wyjaśnij na czym polega paradoks oszczędności
 • podgląd pobierz opis 21. Czym się różni koszt księgowy od ekonomicznego
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online