Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Ekonomia - egzamin dyplomowy Wróć do kategorii

23. Co uwzględniamy licząc PKB metodą strumienia produktów (wydatkowo-rzeczowa)

plik Pobierz 23. Co uwzgledniamy liczac PKB metoda strumienia produktow (wydatkowo-rzeczowa).doc

kolorki w pliku do pobrania

23. Co uwzględniamy licząc PKB metodą strumienia produktów (wydatkowo-rzeczowa).

Produkt krajowy brutto (PKB) – jest miarą produkcji wytworzonej w ciągu roku przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem. Jest główną kategorią w systemie rachunków narodowych i obrazuje końcowy rezultat działalności podmiotów gospodarczych. Zakłada się że przedmiotem rozważań jest gospodarka zamknięta. Mierząc PKB nie określa się zasobu dóbr. Dobra i usługi są wytwarzane i zużywane w sposób ciągły. PKB jest miarą całkowitego strumienia dóbr i usług w okresie jednego roku.
Istnieją trzy metody pomiaru:
Ř pomiar wielkości produkcji,
Ř pomiar wielkości dochodu,
Ř pomiar wielkości wydatków.
Przedsiębiorstwo, aby produkować dobra i usługi nabywają czynniki wytwórcze od gosp. domowych i jednocześnie kupują surowce czy maszyny od innych przedsiębiorstw. W rachunku dochodu narodowego, licząc PKB należy uwzględnić wyłącznie dobra i usługi finalne, a nie wolno wliczać dóbr pośrednich.
Dobra finalne – to dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika (dobra konsumpcyjne: chleb, samochód – dla gosp. domowych, dobra kapitałowe: maszyny – dla przedsięb.)
Dobra pośrednie – to dobra częściowo przetworzone, które stanowią nakład w procesie produkcji w innych przedsiębiorstwach, gdzie są zużywane.
Ustalając PKB aby uniknąć podwójnego liczenia i wyeliminować z r-ku dobra pośrednie nalicza się tylko wartość dodaną.
Wartość dodana – to przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu produkcji. Oblicza się ją przez odjęcie od wartości dóbr wyprodukowanych w danym przedsięb. sumy kosztów rzeczowych nakładów czynników wytwórczych zużytych do produkcji tych dóbr.
Pomiar  wielkości  wydatków
Dobra i usługi wyprodukowane w ciągu roku muszą być sprzedane lub dodane do zapasów. Wydatki ponoszą:
Ř gosp. domowe C –  kupując dobra konsumpcyjne,
Ř przedsiębiorstwa (inwestorzy) I – nabywając dobra inwestycyjne,
Ř rząd G – dokonując wydatków rzeczowych (na zakup sprzętu) i wydatków osobowych (płace administr. państwowej). Do wydatków rządowych nie wlicza się płatności transferowych, które są przekazaniem środków od jednego podmiotu do drugiego, gdyż nie zachodzi tu transakcja kupna - sprzedaży. W PKB uwzględnia się wyłącznie wydatki realne rządu. Są one dokonywane przez rząd centralny, natomiast władze lokalne kupują dobra i usługi.
W gospodarce zamkniętej zachodzi następująca równość:
PKB = C + I + G
Przy analizie gospodarki otwartej należy uwzględnić także wydatki na eksport netto czyli nadwyżkę eksportu nad importem (NEx = Ex – Im)
PKB = C + I + G + NEx
Miary PKB są miarami równorzędnymi i dlatego wartość dodana brutto równa się wydatkom na dobra i usługi finalne i równa się dochodom właścicieli czynników wytwórczych.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Ekonomia - egzamin dyplomowy [37]

 • podgląd pobierz opis 01. Wymień i omów warunki konkurencji doskonałej
 • podgląd pobierz opis 02. Wymień i omów współczesne funkcje państwa
 • podgląd pobierz opis 03. Wymień i omów podstawowe podmioty gospodarujące
 • podgląd pobierz opis 04. Wymień i omów funkcje rynku
 • podgląd pobierz opis 05. Omów typy ( nie modele ) konkurencji i ich skutki
 • podgląd pobierz opis 06. Wymień i omów zasady racjonalnego gospodarowania
 • podgląd pobierz opis 07. Wymień i omów podstawowe problemy mikroekonomii, czym się zajmuje i na...
 • podgląd pobierz opis 08. Omów podstawowe typy i formy ryzyka gospodarczego
 • podgląd pobierz opis 09. Wymień i omów elementy wyboru optymalnego
 • podgląd pobierz opis 10. Wymień i omów elementy rachunku ekonomicznego
 • podgląd pobierz opis 11. Wymień i omów podstawowe zalety mechanizmu rynkowego
 • podgląd pobierz opis 12. Wymień i omów podstawowe mankamenty mechanizmu rynkowego
 • podgląd pobierz opis 13. Wymień i omów formy przedsiębiorstw
 • podgląd pobierz opis 14. Wymień i omów metody gromadzenia kapitału przez przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 16. Wymień i omów czynniki określające podaż
 • podgląd pobierz opis 17. Wymień i omów czynniki określające popyt
 • podgląd pobierz opis 18. Omów prawa Engla i jego znaczenie
 • podgląd pobierz opis 19. Co to jest PKB Omów jego zalety i wady
 • podgląd pobierz opis 20. Wyjaśnij na czym polega paradoks oszczędności
 • podgląd pobierz opis 21. Czym się różni koszt księgowy od ekonomicznego
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online