Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Makrosocjologia Wróć do kategorii

22. Klasy społeczne, a własność siły roboczej

plik Pobierz 22. Klasy spoleczne, a wlasnosc sily roboczej.txt

22. Klasy społeczne, a własność siły roboczej:


Stosunki własnościowe to korzystanie z obiektów własności w sposób społecznie zapośredniczony, który przejawia się w funkcjach tych obiektów, jako towaru lub pieniędzy. Własność to możliwość czerpania korzyści z obiektu własności.
Posiadanie to fizyczny kontakt z obiektem własności – jest to twarde rozumienie własności, w przeciwieństwie do miękkiego czyli np.: akcjonariatu. Marks wyróżnił 3 rodzaje sytuacji własnościowej: praca na cudzym (własność miękka), praca na własnym (własność twarda) i własność pozwalająca powstrzymać się od pracy.
Przedmiotem własności prywatnej lub kolektywnej mogą być materialne lub niematerialne, obiektywne lub subiektywne warunki produkcji, a więc nie tylko środki produkcji, ale też stosunek do własnej lub cudzej pracy. Ludzie z materialnego punktu widzenia nie posiadający nic, dysponują na rynku swoją siłą roboczą, którą mogą spożytkować w 3 typach pracy:
- bezpośrednio produkcyjnej np.: przetwarzanie dóbr materialnych
- pośrednio produkcyjnej np.: handel, bankowość
- nieprodukcyjnej

Po skrzyżowaniu tych 3 aspektów posiadania i 3 typów pracy otrzymujemy min. 9 klas
Siła robocza w zależności od specjalizacji może mieć różne formy zawłaszczania. Im wyższy poziom edukacji i kwalifikacji, tym wyższa wartość siły roboczej. Najwyższą wartość mają kwalifikacje monopolistyczne. Jednostki posiadające wysokie kwalifikacje mają swobodę dysponowania swą siłą roboczą i wynagradzani są za to, że siła robocza jest w dyspozycji właściciela, a nie za to, ile włożyli pracy prostej.
Uspołecznienie posiadanej siły roboczej występuje tam, gdzie istnieje głęboki podział pracy. Wówczas pojedynczy pracownik nie jest dysponentem swej siły roboczej, ale jest nim cała załoga.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Makrosocjologia [54]

 • podgląd pobierz opis 1. Pojęcie makrostruktury społecznej
 • podgląd pobierz opis 10. Miary ubóstwa w świecie
 • podgląd pobierz opis 11. Typologia ładu społecznego wg Ossowskiego
 • podgląd pobierz opis 12. Typologie współczesnych społeczeństw
 • podgląd pobierz opis 13. Społeczeństwo tradycyjne i nowoczesne. Teoria modernizacji
 • podgląd pobierz opis 14. Społeczeństwo przedprzemysłowe, przemysłowe i poprzemysłowe
 • podgląd pobierz opis 15. Procesy dezindustrializacji. Postindustrializm
 • podgląd pobierz opis 16. Powszechniki ewolucyjne wg Parsonsa
 • podgląd pobierz opis 17. Pojęcie klasy społecznej, stanu i warstwy
 • podgląd pobierz opis 18. Kasty
 • podgląd pobierz opis 19. Elementy teorii klas K.Marksa. Komentarze współczesne
 • podgląd pobierz opis 2. Podmiotowość społeczna - indywidualna i kolektywna
 • podgląd pobierz opis 21. Kapitalistyczne i niekapitalistyczne struktury klasowe. Osobliwości stru...
 • podgląd pobierz opis 22. Klasy społeczne, a własność siły roboczej
 • podgląd pobierz opis 23. Klasy w sobie i klasy dla siebie
 • podgląd pobierz opis 24. Współczesne krytyki pojęcia klasy społecznej i struktury klasowej
 • podgląd pobierz opis 26. Klasy profesjonalno – menedżerskie
 • podgląd pobierz opis 27. Różne koncepcje klas średnich i „nowa” klasa średnia
 • podgląd pobierz opis 28. Środowiska społeczne jako funkcjonalne ekwiwalenty klas (S.Hradil)
 • podgląd pobierz opis 29. Amerykańskie teorie stratyfikacji Lyndów i Warnera
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online