Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Makrosocjologia Wróć do kategorii

2. Podmiotowość społeczna - indywidualna i kolektywna

plik Pobierz 2. Podmiotowosc spoleczna - indywidualna i kolektywna.txt

2. Podmiotowość społeczna - indywidualna i kolektywna
Intuicje wiążące się z pojęciem podmiotowości to autonomia, eksterioryzacja, kreatywność, wolność, dezalienacja, współuczestnictwo  w życiu społecznym, nie uleganie manipulacji
Podmiotowość społeczna to zdolność jednostki lub zbiorowości społecznej do wywierania wpływu na strukturę społeczną, to także podatność tej struktury na wpływ; podmiotowość jest wypracowana, a nie dana raz na zawsze, nie wszystkie jednostki są podmiotami
W socjologii:
a) nurty uwypuklające podmiotowość kładą nacisk na spontaniczne, aktywne, czynne podejmowanie przez jednostki działań kreatywnych prowadzących do sensownych skutków; nurt ten stoi w opozycji do behawioryzmu – podmiotowość bierze się z interakcji, podmiotem jest się wśród innych
b) P.Sztompka stworzył dialektyczną koncepcję podmiotowości społecznej – rzeczywistość społeczna jest syntezą powstałą w wyniku oddziaływania dwóch przeciwstawnych biegunów: podmiotowości jednostek i podmiotowości struktur
c) metaforyczne rozumienie podmiotowości kolektywnej odnosi się do funkcji elit społecznych – elity decydują o cechach dominujących w danej zbiorowości
d) wg Touraine – proponuje zastąpienie pojęcia roli społecznej przez podmiotowość i tożsamość
Podmiot kolektywny – tworzy się w wyniku procesu integracji podmiotów jednostkowych, które cechuje świadomość wspólnego losu i interesu
Stopnie dorzałośći kolektywnej:
a) utopia – zanegowanie istniejącego stanu rzeczywistości społecznej oraz stworzenie obrazu społeczeństwa będącego wyrazem dążeń podmiotu
b) projekt – stworzenie bardziej realistycznego obrazu rzeczywistości, próba usystematyzowania dążeń i postulatów
c) rządność – konkretny projekt tworzenia świata społecznego

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Makrosocjologia [54]

 • podgląd pobierz opis 1. Pojęcie makrostruktury społecznej
 • podgląd pobierz opis 10. Miary ubóstwa w świecie
 • podgląd pobierz opis 11. Typologia ładu społecznego wg Ossowskiego
 • podgląd pobierz opis 12. Typologie współczesnych społeczeństw
 • podgląd pobierz opis 13. Społeczeństwo tradycyjne i nowoczesne. Teoria modernizacji
 • podgląd pobierz opis 14. Społeczeństwo przedprzemysłowe, przemysłowe i poprzemysłowe
 • podgląd pobierz opis 15. Procesy dezindustrializacji. Postindustrializm
 • podgląd pobierz opis 16. Powszechniki ewolucyjne wg Parsonsa
 • podgląd pobierz opis 17. Pojęcie klasy społecznej, stanu i warstwy
 • podgląd pobierz opis 18. Kasty
 • podgląd pobierz opis 19. Elementy teorii klas K.Marksa. Komentarze współczesne
 • podgląd pobierz opis 2. Podmiotowość społeczna - indywidualna i kolektywna
 • podgląd pobierz opis 21. Kapitalistyczne i niekapitalistyczne struktury klasowe. Osobliwości stru...
 • podgląd pobierz opis 22. Klasy społeczne, a własność siły roboczej
 • podgląd pobierz opis 23. Klasy w sobie i klasy dla siebie
 • podgląd pobierz opis 24. Współczesne krytyki pojęcia klasy społecznej i struktury klasowej
 • podgląd pobierz opis 26. Klasy profesjonalno – menedżerskie
 • podgląd pobierz opis 27. Różne koncepcje klas średnich i „nowa” klasa średnia
 • podgląd pobierz opis 28. Środowiska społeczne jako funkcjonalne ekwiwalenty klas (S.Hradil)
 • podgląd pobierz opis 29. Amerykańskie teorie stratyfikacji Lyndów i Warnera
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online