Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Ekonomia - egzamin dyplomowy Wróć do kategorii

13. Wymień i omów formy przedsiębiorstw

plik Pobierz 13. Wymien i omow formy przedsiebiorstw.doc

kolorki w pliku do pobrania

13. Wymień i omów formy przedsiębiorstw.

Spółki –  jest formą zrzeszenie dwóch lub więcej osób zmierzających do osiągnięcia wspólnego celu lub mających na celu wspólne prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego.
Podział spółek:
Ř Spółka cywilna: jest ona stosunkiem prawnym powstającym w drodze umowy, która polega na dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez kontrahentów. Wspólnicy wnoszą wkłady w postaci własności i innych praw majątkowych. Za zobowiązania spółki wspólnicy są odpowiedzialni solidarnie, ponieważ spółka ta nie ma osobowości prawnej.
Ř Spółki handlowe: spółki te muszą zostać zgłoszone do rejestru przedsiębiorców. Działalność ich regulowana jest przepisami prawa handlowego, pomimo nazwy mogą prowadzić działalność nie tylko w zakresie handlu. Wszystkie spółki handlowe powstają w drodze umowy, w które wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz jeżeli statut spółki lub umowa tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób. Spółki handlowe prowadzą działalność pod określoną nazwą (firmą).
· Spółki osobowe – cechą jest to, że ich konstrukcja opiera się przede wszystkim na więzi osobistej wspólników, którzy uczestniczą bezpośrednio w pracach spółki. Nie mają one osobowości prawnej, działają w warunkach wymagających zaufania klientów, ograniczenia we wstąpieniu do spółki i wystąpieniu z niej. Odpowiedzialność wspólników także własnym majątkiem osobistym.
v Spółka jawna,
v Spółka partnerska,
v Spółka komandytowa,
v Spółka komandytowo - akcyjna
· Spółki kapitałowe – podstawowe znaczenie mają nie cechy osobiste wspólników i łączące ich więzi, lecz wnoszony przez nich kapitał. W spółkach tych nie ma przeszkód w zmianie wspólników na innych przez zbycie na ich rzecz udziałów w spółce. Są samodzielnymi osobami prawnymi. Odpowiedzialność wspólników tylko do wysokości posiadanych udziałów lub akcji.  Mają dużą skalę działalności i możliwość pozyskania kapitału na ekspansję działalności.
v Spółka z o.o.
v Spółka akcyjna.
Przedsiębiorstwa państwowe – właścicielem jest państwo lub władze komunalne – samorządowe. Mogą być zorganizowane w formie spółek kapitałowych lub bezpośredniej własności państwowej. Odpowiedzialność państwa za długi.
Występują w tych sektorach gospodarki, które mają strategiczne znaczenie dla kraju, cele nie tylko ekonomiczne . występują trudności w zarządzaniu wynikające z oddziaływania układu politycznego.
Spółdzielnie – głównym celem działalności jest ochrona interesów ekonomicznych spółdzielców, a konieczność osiągania zysków wynika z gospodarki rynkowej. Społeczny aspekt tej działalności powoduje, że często ta forma działalności jest popierana przez państwo. Charakteryzuje się ona :
Ř Zróżnicowaniem form i typów,
Ř Usztywnieniem struktury własności i zarządzania,
Ř Trudnościami ze zbyciem i nabyciem praw spółdzielcy,
Ř Trudnościami w podejmowaniu decyzji wynikającymi z zasad spółdzielczych,
Ř Spółdzielcy odpowiadają tylko do wysokości udziału wniesionego do spółdzielni.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Ekonomia - egzamin dyplomowy [37]

 • podgląd pobierz opis 01. Wymień i omów warunki konkurencji doskonałej
 • podgląd pobierz opis 02. Wymień i omów współczesne funkcje państwa
 • podgląd pobierz opis 03. Wymień i omów podstawowe podmioty gospodarujące
 • podgląd pobierz opis 04. Wymień i omów funkcje rynku
 • podgląd pobierz opis 05. Omów typy ( nie modele ) konkurencji i ich skutki
 • podgląd pobierz opis 06. Wymień i omów zasady racjonalnego gospodarowania
 • podgląd pobierz opis 07. Wymień i omów podstawowe problemy mikroekonomii, czym się zajmuje i na...
 • podgląd pobierz opis 08. Omów podstawowe typy i formy ryzyka gospodarczego
 • podgląd pobierz opis 09. Wymień i omów elementy wyboru optymalnego
 • podgląd pobierz opis 10. Wymień i omów elementy rachunku ekonomicznego
 • podgląd pobierz opis 11. Wymień i omów podstawowe zalety mechanizmu rynkowego
 • podgląd pobierz opis 12. Wymień i omów podstawowe mankamenty mechanizmu rynkowego
 • podgląd pobierz opis 13. Wymień i omów formy przedsiębiorstw
 • podgląd pobierz opis 14. Wymień i omów metody gromadzenia kapitału przez przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 16. Wymień i omów czynniki określające podaż
 • podgląd pobierz opis 17. Wymień i omów czynniki określające popyt
 • podgląd pobierz opis 18. Omów prawa Engla i jego znaczenie
 • podgląd pobierz opis 19. Co to jest PKB Omów jego zalety i wady
 • podgląd pobierz opis 20. Wyjaśnij na czym polega paradoks oszczędności
 • podgląd pobierz opis 21. Czym się różni koszt księgowy od ekonomicznego
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online