Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Makrosocjologia Wróć do kategorii

13. Społeczeństwo tradycyjne i nowoczesne. Teoria modernizacji

plik Pobierz 13. Spoleczenstwo tradycyjne i nowoczesne. Teoria modernizacji.txt

13. Społeczeństwo tradycyjne i nowoczesne. Teoria modernizacji.

Społeczeństwo tradycyjne (przedkapitalistyczne) charakteryzuje się:
- przewaga w strukturze produkcyjnej obszarów nierozwiniętych
- wielka liczba chłopskich gospodarstw rodzinnych objętych przez stosunki przedkapitalistyczne
- oddziaływanie metropolii na peryferie – rozkładanie gospodarki tradycyjnej i hamowanie rozwoju kapitalizmu

2 typy społeczeństw tradycyjnych:
a) wschodni – przeważające potrzeby odczuwane społecznie miały charakter społeczny; istotna jest jakość życia, która zależy nie tylko od produkcji i konsumpcji, ale i od przynależności społecznej, prestiżu związanego z przynależnością do określonego segmentu społecznego; refleksyjność religijna (buddyzm) – odpowiadają mu wzorce zachowań gospodarczych – produkuje się aby zaspokoić konkretne potrzeby, nadwyżki zużywa się w formach rytualnych (np.: budowa świątyni)
b) zachodni – przeważające potrzeby społeczne miały charakter gospodarczy; wzorzec akumulacyjny – działalność gospodarcza nastawiona jest na osiąganie nadwyżki pozwalającej na rozszerzenie produkcji

Modernizacja społeczna
- to przejście od społeczeństwa tradycyjnego (przedkapitalistycznego) do nowoczesnego (kapitalistycznego) industrialnego lub postindustrialnego
- polega na uruchomieniu mechanizmów racjonalizacji działalności gospodarczej
- dominacja oparta jest na sile materialnej
- wyraźne struktury klasowe i wyraźna przynależność do nich
- na modernizację składają się następujące powiązane ze sobą procesy zachodzące wg Smelsera: w technologii – przejście od technik prostych i tradycyjnych do wykorzystania wiedzy naukowej; w rolnictwie – od gospodarki naturalnej do masowej produkcji płodów rolnych ; w przemyśle – zastąpienie siły ludzkiej i zwierzęcej, pracą ludzi przy napędzanych energią maszynach (industrializacja); w układach ekologicznych migracje wewnętrzne ze wsi do miast.

Wyżej wymienione procesy wywierają wpływ na strukturę społeczną. Następuje dyferencjacja strukturalna czyli powstawanie wyspecjalizowanych i autonomicznych jednostek społecznych np.:
- funkcje oświatowe od rodziny przejmuje szkoła;
- produkcja rodzinna zastępowana jest przez fabryczną;
- wymiana oparta na zasadach nieekonomicznych zastępowana jest przez rynek;
- mniejsze znaczenie niż w społeczeństwach tradycyjnych przypisuje się do pozycji społecznej;
- integracja – rosnącemu podziałowi pracy towarzyszy rozwój mechanizmów harmonizujących i utrwalających interakcje jednostek o zróżnicowanych interesach
- zaburzenia społeczne – niszczone są tradycyjne sposoby działania, wzory, normy, wartości, co powoduje anomię

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Makrosocjologia [54]

 • podgląd pobierz opis 1. Pojęcie makrostruktury społecznej
 • podgląd pobierz opis 10. Miary ubóstwa w świecie
 • podgląd pobierz opis 11. Typologia ładu społecznego wg Ossowskiego
 • podgląd pobierz opis 12. Typologie współczesnych społeczeństw
 • podgląd pobierz opis 13. Społeczeństwo tradycyjne i nowoczesne. Teoria modernizacji
 • podgląd pobierz opis 14. Społeczeństwo przedprzemysłowe, przemysłowe i poprzemysłowe
 • podgląd pobierz opis 15. Procesy dezindustrializacji. Postindustrializm
 • podgląd pobierz opis 16. Powszechniki ewolucyjne wg Parsonsa
 • podgląd pobierz opis 17. Pojęcie klasy społecznej, stanu i warstwy
 • podgląd pobierz opis 18. Kasty
 • podgląd pobierz opis 19. Elementy teorii klas K.Marksa. Komentarze współczesne
 • podgląd pobierz opis 2. Podmiotowość społeczna - indywidualna i kolektywna
 • podgląd pobierz opis 21. Kapitalistyczne i niekapitalistyczne struktury klasowe. Osobliwości stru...
 • podgląd pobierz opis 22. Klasy społeczne, a własność siły roboczej
 • podgląd pobierz opis 23. Klasy w sobie i klasy dla siebie
 • podgląd pobierz opis 24. Współczesne krytyki pojęcia klasy społecznej i struktury klasowej
 • podgląd pobierz opis 26. Klasy profesjonalno – menedżerskie
 • podgląd pobierz opis 27. Różne koncepcje klas średnich i „nowa” klasa średnia
 • podgląd pobierz opis 28. Środowiska społeczne jako funkcjonalne ekwiwalenty klas (S.Hradil)
 • podgląd pobierz opis 29. Amerykańskie teorie stratyfikacji Lyndów i Warnera
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online