Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Statystyka Wróć do kategorii

100 pytań i odpowiedzi ze statystyki

plik Pobierz 100 pytan i odpowiedzi ze statystyki.pdf

1. Jaka jest różnica między cechą skokową i ciągłą? – podać przykłady każdej z nich.

Cecha ilościowa : skokowa – przyjmująca pewne wartości liczbowe i nie przyjmująca wartości pośrednich cecha ta też

jest nazywana dyskretną, przykład: ilość bakterii, pracowników, pasażerów. ciągła – przyjmująca wartości z pewnego

przedziału liczbowego przykład: wzrost, waga, plon.

2. Wymienić typy cech i podać po jednym przykładzie.

Cechy jakościowe (opisowe, niemierzalne) przyjmujące wartości nie będące liczbami, np.: kolor włosów, płeć,

smakowitość, pochodzenie społeczne.

Cechy ilościowe (mierzalne): np.: wzrost (w centymetrach), wiek (w latach), zarobek (w złotówkach)

Cechy skokowe : np.: liczba studentów w grupie

Cechy ciągłe : np.: waga

3. Podać przynajmniej trzy nazwy rozkładów cech i jakiego typu są to cechy.

Rozkłady cech skokowych:

1. Rozkład zero – jedynkowy

2. Rozkład dwumianowy (Bernoulliego)

3. Rozkład Poissona

Rozkłady cech ciągłych:

4. Rozkład normalny jedno i dwu wymiarowy

5. Rozkład jednostajny

4. Podać znane nazwy rozkładu cech i jakiego typu są to cechy.

Rozkład zero-jedynkowy: Podstawą do określania rozkładu zero-jedynkowego jest doświadczenie, którego rezultatem

mogą być dwa wzajemnie wykluczające się zdarzenia losowe. Oznaczyć je możemy jako A i zdarzenie przeciwne A’

np. strzelając do celu trafiamy (A=1) lub nie (A’=0). Zmienna losowa X ma taki rozkład, jeśli przyjmuje wartość A z

prawdopodobieństwem 0ść A’ z prawdopodobieństwem q = 1-p. Funkcja prawdopodobieństwa

zmiennej losowej ma postać: P(X=1) = p, P(X=0) = p-1; p?(0,1). Dystrybuanta zmiennej losowej F(X) = {0, dla

X<0; 1-p, dla 0 =< X <1; 1, dla X >=1}. Wartość oczekiwana E(X) = 0(1-p) + (1p) = p.

Wariancja D2(X) = (0-p)2(1-p)+(1-p)2p=p(1-p).

Rozkład dwumianowy : Wykonujemy doświadczenie, którego rezultatem może być zdarzenie A z P(A)=p lub A’ z

P(A’)=1-p. Jedno z nich przujmuje się za sukces drugie jako porażkę. Liczbę sukcesów zaobserwowanych w “n”

próbach może być równa k=1,2,3,...,n. Zdarzenie X=k zachodzi, gdy w wyniku n-krotnego powtarzania doświadczenia

zaobserwujemy k-razy zdarzenie A (więc n-k razy zdarzenie A’). Prawdopodobieństwo otrzymania k sukcesów w

doświadczeniu powtarzanym n razy (suma prawdopodobieństw takich kombinacji, że występuje k razy A):

 

Z uwagi na występowanie symboli dalsza treść dostępna tylko w pliku.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Statystyka [135]

 • podgląd pobierz opis 100 pytań i odpowiedzi ze statystyki
 • podgląd pobierz opis Analiza czynnikowa [13 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza dynamiki - indeksy proste
 • podgląd pobierz opis Analiza korelacji i regresji
 • podgląd pobierz opis Analiza korelacji i regresji - Wzory
 • podgląd pobierz opis Analiza regresji między dwiema zmiennymi - Wzory
 • podgląd pobierz opis Analiza statystyczna poziomu życia w województwach [27 stron]
 • podgląd pobierz opis Analiza struktury i dynamiki - Wzory
 • podgląd pobierz opis Analiza szeregów czasowych
 • podgląd pobierz opis Analiza szeregów czasowych 2
 • podgląd pobierz opis Analiza współzależności – teoria i zadania
 • podgląd pobierz opis Analiza współzależności – Wszystko o [40 stron]
 • podgląd pobierz opis Badanie jakości związku regresyjnego
 • podgląd pobierz opis Badanie korelacji zmiennych
 • podgląd pobierz opis Badanie statystyczne. Etapy badania i rodzaje badań statystycznych - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Częstość
 • podgląd pobierz opis Definicje
 • podgląd pobierz opis Dynamika - Zadania
 • podgląd pobierz opis Dystrybuanta rozkładu normalnego
 • podgląd pobierz opis Estymacja
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online