Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Makrosocjologia Wróć do kategorii

10. Miary ubóstwa w świecie

plik Pobierz 10. Miary ubostwa w swiecie.txt

10. Miary ubóstwa w świecie:
PKB, roczny dochód w USD na 1 mieszkańca, procent ludzi umierających przed 40 r.ż., procent analfabetów powyżej 15 r.ż., procent ludzi bez dostępu do opieki zdrowotnej, procent dzieci powyżej 5 lat, które nie osiągają właściwej wagi
Wskaźniki derywacji (niezaspokojenia potrzeb): poziom bezrobocia, niedostatek wyposażenia miejsca zamieszkania, długotrwałe choroby uniemożliwiające działalność gospodarczą, stopa śmiertelności, liczba osób korzystających z pomocy społecznej

Wskaźnik ubóstwa (z ang. Misery Index) – wskaźnik ekonomiczny stworzony przez ekonomistę Arthura Okuna (stąd też alternatywna nazwa: ang. Okun's Index) Jest to suma stopy bezrobocia oraz poziomu inflacji. Uważa się, że zarówno wyższa stopa bezrobocia jak i wyższy poziom inflacji składają się na koszt ekonomiczny i społeczny, który musi ponieść państwo. Często niepoprawnie przypisuje się wyprowadzenie tego indeksu ekonomiście Robertowi Barro z University of Chicago ze względu na stworzony przez niego wskaźnik ubóstwa Barro, który dodatkowo obejmuje PKB oraz stopy procentowe. Zazwyczaj w Stanach Zjednoczonych definiuje się wskaźnik ubóstwa w pewnym czasie (zależnym od długości kadencji prezydenta) oraz wskazuje momenty, kiedy był on najwyższy i najniższy.

Samemu wskaźnikowi brak jest podstaw naukowych, jednak jego wartość lub jej zmiany przed ważnymi wyborami determinują często ich wyniki. W licznych krajach w latach 1973-1974 (pierwszy szok naftowy) i potem w latach 1979-1980 (drugi szok naftowy) zarówno bezrobocie, jak i inflacja szybko wzrastały. W każdym z tych okresów wskaźnik ubóstwa był powiązany z gwałtowny, wzrostem cen ropy naftowej. Obwiniano za to rządy sprawujące wówczas władzę, które konsekwentnie w krajach demokratycznych ją traciły. Przykładami takich rządów, które padły ofiarą niezadowolenia obywateli ze wskaźnika ubóstwa są: rząd gaullistowski wymieniony w 1974 przez Giscard'a d'Estainga czy też holenderscy liberałowie wyparci przez lewicę. Podobna sytuacja miała miejsce w 1982, kiedy to konserwatywna CDU/CSU zastąpiła SPD, w Holandii liberałowie znowu doszli do władzy, a we Francji prym wiedli socjaliści pod przewodnictwem François Mitterranda. Często też z szybkim wzrostem wskaźnika ubóstwa wiąże się upadek Margaret Thatcher w 1990.

Wskaźnik ten jest krytykowany nie tylko za brak motywacji naukowej, ale także za zbytnie uogólnienia, które mogą niesłusznie warunkować poczucie dyskomfortu społecznego, kiedy brak jest ku temu podstaw. Bazując jedynie na stopie inflacji i bezrobocia, można jedynie nakreślić uproszczoną funkcję użyteczności. Tak więc sugeruje się, że rozsądnym byłoby włączenie do tej miary takich wskaźników jak np. stopa wzrostu gospodarczego czy sytuacja na giełdzie. Co więcej według teorii Okuna krzywe obojętności przeciętnego obywatela, wskazujące awersję do inflacji i bezrobocia są liniami prostymi o współczynniku kierunkowym -1 (krańcowa stopa substytucji wynosi jeden). W przeciwieństwie do modelu Okuna z liniami prostymi, tacy badacze jak Ducan MacRae czy William Nordhaus założyli, że w tym przypadku funkcja użyteczności powinna być funkcją kwadratową inflacji i bezrobocia.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Makrosocjologia [54]

 • podgląd pobierz opis 1. Pojęcie makrostruktury społecznej
 • podgląd pobierz opis 10. Miary ubóstwa w świecie
 • podgląd pobierz opis 11. Typologia ładu społecznego wg Ossowskiego
 • podgląd pobierz opis 12. Typologie współczesnych społeczeństw
 • podgląd pobierz opis 13. Społeczeństwo tradycyjne i nowoczesne. Teoria modernizacji
 • podgląd pobierz opis 14. Społeczeństwo przedprzemysłowe, przemysłowe i poprzemysłowe
 • podgląd pobierz opis 15. Procesy dezindustrializacji. Postindustrializm
 • podgląd pobierz opis 16. Powszechniki ewolucyjne wg Parsonsa
 • podgląd pobierz opis 17. Pojęcie klasy społecznej, stanu i warstwy
 • podgląd pobierz opis 18. Kasty
 • podgląd pobierz opis 19. Elementy teorii klas K.Marksa. Komentarze współczesne
 • podgląd pobierz opis 2. Podmiotowość społeczna - indywidualna i kolektywna
 • podgląd pobierz opis 21. Kapitalistyczne i niekapitalistyczne struktury klasowe. Osobliwości stru...
 • podgląd pobierz opis 22. Klasy społeczne, a własność siły roboczej
 • podgląd pobierz opis 23. Klasy w sobie i klasy dla siebie
 • podgląd pobierz opis 24. Współczesne krytyki pojęcia klasy społecznej i struktury klasowej
 • podgląd pobierz opis 26. Klasy profesjonalno – menedżerskie
 • podgląd pobierz opis 27. Różne koncepcje klas średnich i „nowa” klasa średnia
 • podgląd pobierz opis 28. Środowiska społeczne jako funkcjonalne ekwiwalenty klas (S.Hradil)
 • podgląd pobierz opis 29. Amerykańskie teorie stratyfikacji Lyndów i Warnera
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online