Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Ekonomia - egzamin dyplomowy Wróć do kategorii

05. Omów typy ( nie modele ) konkurencji i ich skutki

plik Pobierz 05. Omow typy ( nie modele ) konkurencji i ich skutki.doc

kolorki w pliku do pobrania

5. Omów typy ( nie modele ) konkurencji i ich skutki. 

Wg Portera istnieją dwa typy konkurencji:
· Niski koszt
· Zróżnicowanie produktów
Wg Obłoja cztery typy konkurencji:
· Naturalna (monopolistyczna) pozycja (poprzez lokalizację, patenty, dostęp do zasobów)          
· Relacja pomiędzy ceną a jakością (szereg możliwości np. niska jakość - niska cena, wysoka jakość - wysoka cena)
· System obsługi zmieniający koszty zamiany (przewaga systemu obsługi; stała bliska współpraca pomiędzy dostawcami i odbiorcami; staranny dobór odbiorców)
· System obsługi budujący wysokie bariery wejścia ( połączenie systemu obsługi ze skutecznym blokowaniem możliwości wejścia na rynek innym konkurentom; sprzężenie zwrotne – siła przewagi dominującej firmy stale się zwiększa)

 

W teorii ekonomii wyróżnia się 4 rodzaje konkurencji (rynków):
-konkurencja doskonała
-monopol pełny
-konkurencja monopolistyczna
-oligopol
KONKURENCJA DOSKONAŁA
Na tym rynku żaden z kupujących i sprzedających nie ma wpływu na cenę. Każdy z nich stanowi jedynie małą cząstkę rynku. Producent przyjmuje cenę jako daną i stosownie do tej ceny kosztów produkcji wybiera taką wielkość produkcji, która przy tej cenie rynkowej i znanych kosztach pozwoli mu maksymalizować. W konkurencji doskonałej sprzedający i kupujący akceptują cenę rynkową nie maja na nią wpływu. Cena kształtuje się jako wartość wypadkowa oferty wszystkich producentów i zapotrzebowania konsumentów na dany produkt. Rynek jest doskonale konkurencyjny jeśli pewna firma przyjmuje cenę jako niezależną od własnego poziomu produkcji, a zatem musi się troszczyć jedynie o to ile wytworzyć ponieważ cokolwiek wytworzy może być sprzedane wyłącznie po jednej cenie.
W warunkach konkurencji doskonałej krzywa popytu jest pozioma co oznacza, że producent może sprzedać dowolną ilość towarów po tej cenie.
MONOPOL
Niedoskonałość konkurencji polega na tym, że udział jednego producenta, czy sprzedawcy w podaży jest tak duży, że może wywołać zmianę ceny. Cechą niedoskonałej konkurencji jest spadająca krzywa popytu na produkcję pojedynczego wytwórcy co daje mu możliwość wyznaczania cen. Im mniejsza ilość producentów tym większa możliwość powstania takiego zjawiska. Monopol jest to panowanie na rynku jednego producenta lub jednego sprzedawcy. Monopol nie może wybierać cen niezależnie od produkcji i na odwrót. Przy każdej cenie może sprzedać tylko tyle ile rynek po tej cenie może wchłonąć, oznacza to, że monopolista może dowolnie wyznaczać cenę swojego towaru, ale wówczas rynek określi jaką ilość będzie mógł po tej cenie sprzedać.
SKUTKI: monopol działa na nieefektywnym poziomie produkcji, bo ogranicza produkcję do punktu w którym konsumenci są skłonni płacić więcej za dodatkowy produkt niż wynosi koszt jego wytworzenia
KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA
Jest to taka struktura rynku w której istnieje duże zróżnicowanie produktu oraz wiele elementów monopolu i konkurencji doskonałej. Oznacza to, że wielu wytwórców może zbywać podobny lecz nie identyczny towar. Każde przedsiębiorstwo w danej gałęzi może wytwarzać jedyny w swoim rodzaju produkt nadając mu swój znak firmowy. Ale konsumenci postrzegają to jako substytut innego produktu.
SKUTKI: przedsiębiorstwo w strukturze konkurencji monopolistycznej nie będącej konkurencją w dziedzinie cen musi w celu zwiększenia zysku dążyć do zwiększenia utargu przez wzrost zbytu i rozszerzenie możliwości podnoszenia ceny towaru
OLIGOPOL
To panowanie na rynku kilku przedsiębiorstw, które są współzależne od siebie w dziedzinie utargów produkcji, inwestycji, reklamy i są tego świadome. Oligopol jest strukturą rynkową w której występuje niewiele firm o dużej sile rynkowej. Nie można ich uważać za cenobiorców jak w przypadku konkurencji doskonałej a jednocześnie nie są monopolistami, gdyż w znacznym stopniu rywalizują ze sobą. Oligopolista decyduje o cenie swojego produktu ale stara się nie zmieniać ich często. Mówimy, że oligopol administruje cenę, co oznacza więcej ich ustalanie poprzez świadome decyzje sprzedawców niż przez siły popytu i podaży.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Ekonomia - egzamin dyplomowy [37]

 • podgląd pobierz opis 01. Wymień i omów warunki konkurencji doskonałej
 • podgląd pobierz opis 02. Wymień i omów współczesne funkcje państwa
 • podgląd pobierz opis 03. Wymień i omów podstawowe podmioty gospodarujące
 • podgląd pobierz opis 04. Wymień i omów funkcje rynku
 • podgląd pobierz opis 05. Omów typy ( nie modele ) konkurencji i ich skutki
 • podgląd pobierz opis 06. Wymień i omów zasady racjonalnego gospodarowania
 • podgląd pobierz opis 07. Wymień i omów podstawowe problemy mikroekonomii, czym się zajmuje i na...
 • podgląd pobierz opis 08. Omów podstawowe typy i formy ryzyka gospodarczego
 • podgląd pobierz opis 09. Wymień i omów elementy wyboru optymalnego
 • podgląd pobierz opis 10. Wymień i omów elementy rachunku ekonomicznego
 • podgląd pobierz opis 11. Wymień i omów podstawowe zalety mechanizmu rynkowego
 • podgląd pobierz opis 12. Wymień i omów podstawowe mankamenty mechanizmu rynkowego
 • podgląd pobierz opis 13. Wymień i omów formy przedsiębiorstw
 • podgląd pobierz opis 14. Wymień i omów metody gromadzenia kapitału przez przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 16. Wymień i omów czynniki określające podaż
 • podgląd pobierz opis 17. Wymień i omów czynniki określające popyt
 • podgląd pobierz opis 18. Omów prawa Engla i jego znaczenie
 • podgląd pobierz opis 19. Co to jest PKB Omów jego zalety i wady
 • podgląd pobierz opis 20. Wyjaśnij na czym polega paradoks oszczędności
 • podgląd pobierz opis 21. Czym się różni koszt księgowy od ekonomicznego
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online