Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Ekonomia - egzamin dyplomowy Wróć do kategorii

02. Wymień i omów współczesne funkcje państwa

plik Pobierz 02. Wymien i omow wspolczesne funkcje panstwa.doc

kolorki w pliku do pobrania

2. Wymień i omów współczesne funkcje państwa.

We współczesnej gospodarce państwo spełnia 3 podstawowe funkcje:
EKONOMICZNA
Alokacja zasobów gospodarczych - polega na podejmowaniu działań sprzyjających optymalnej alokacji zasobów gospodarczych. Funkcja ta obejmuje działania państwa, których celem jest stworzenie przesłanek i warunków rozwoju gospodarczego przez rozbudowę infrastruktury ekonomicznej i społecznej, politykę strukturalną oraz politykę prewencyjną w zakresie ochrony środowiska.
Redystrybucja dochodów państwa - obejmuje działania w sferze zabezpieczenia społecznego oraz inne, mające na celu zmniejszenie nierówności wynikających z działania czynników rynkowych w zakresie majątkowym i dochodowym.
  Podstawowymi narzędziami za pomocą których państwo dokonuje redystrybucji dochodu narodowego są:
ü system podatkowy
ü wydatki z budżetu
ü składki na ubezpieczenia społeczne
ü oddziaływanie na system cen, opłat.
Stabilizacja gospodarki narodowej - obejmuje najważniejsze cele makroekonomiczne państwa. Jej zadanie   polega na:
ü podejmowaniu działań mających ograniczać lub eliminować inflację i bezrobocie,
ü osiąganiu i utrzymywaniu w dłuższym okresie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego,
ü zmniejszaniu amplitudy wahań koniunkturalnych, czyli zachowaniu ogólnej równowagi rynkowej.
SPOŁECZNA – konieczność interwencji państwa w sytuacji niezaspokajania potrzeb społeczeństwa lub potrzeb poszczególnych gryp ludności i poszczególnych osób w zakresie takich dziedzin, jak:
§ edukacja, kultura, zatrudnienie oraz bezpieczeństwo socjalne, tj. opieka zdrowotna, zabezpieczenie emerytalno-rentowe i szeroko rozumiana pomoc społeczna, będących domeną polityki społecznej państwa.
Do funkcji tych zalicza się działania państwa o charakterze finansującym, zaopatrzeniowym i opiekuńczym, realizowane dzięki procesom redystrybucyjnym (redystrybucji społecznej) za pomocą takich narzędzi, jak:
§ Dotacje, emerytury, renty, zasiłki chorobowe oraz dla bezrobotnych, stypendia, zapomogi, dopłaty do wybranych towarów i usług (np. do leków) itd.
Zadania państwa w sferze funkcji społecznych dotyczą głównie tej grupy podmiotów niefinansowych, które tworzą gospodarstwa domowe (rodziny).
Zadania państwa związane z pełnieniem funkcji społecznych odzwierciedlają wybrany model polityki społecznej, określający rzeczywistą mieszankę roli państwa, rynku i rodziny w zaspakajaniu indywidualnych i zbiorowych potrzeb obywateli. Wyodrębnia się trzy teoretyczne modele polityki społecznej:
1. model liberalny, np. USA (ograniczona ingerencja państwa)
2. model motywacyjny, np. Niemcy (opieka w zamian za pracę)?
3. model redystrybucyjny, np. Szwecja.(państwo opiekuńcze)

POLITYCZNA
Reprezentowanie państwa na zewnątrz, działania w zakresie polityki zagranicznej.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Ekonomia - egzamin dyplomowy [37]

 • podgląd pobierz opis 01. Wymień i omów warunki konkurencji doskonałej
 • podgląd pobierz opis 02. Wymień i omów współczesne funkcje państwa
 • podgląd pobierz opis 03. Wymień i omów podstawowe podmioty gospodarujące
 • podgląd pobierz opis 04. Wymień i omów funkcje rynku
 • podgląd pobierz opis 05. Omów typy ( nie modele ) konkurencji i ich skutki
 • podgląd pobierz opis 06. Wymień i omów zasady racjonalnego gospodarowania
 • podgląd pobierz opis 07. Wymień i omów podstawowe problemy mikroekonomii, czym się zajmuje i na...
 • podgląd pobierz opis 08. Omów podstawowe typy i formy ryzyka gospodarczego
 • podgląd pobierz opis 09. Wymień i omów elementy wyboru optymalnego
 • podgląd pobierz opis 10. Wymień i omów elementy rachunku ekonomicznego
 • podgląd pobierz opis 11. Wymień i omów podstawowe zalety mechanizmu rynkowego
 • podgląd pobierz opis 12. Wymień i omów podstawowe mankamenty mechanizmu rynkowego
 • podgląd pobierz opis 13. Wymień i omów formy przedsiębiorstw
 • podgląd pobierz opis 14. Wymień i omów metody gromadzenia kapitału przez przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 16. Wymień i omów czynniki określające podaż
 • podgląd pobierz opis 17. Wymień i omów czynniki określające popyt
 • podgląd pobierz opis 18. Omów prawa Engla i jego znaczenie
 • podgląd pobierz opis 19. Co to jest PKB Omów jego zalety i wady
 • podgląd pobierz opis 20. Wyjaśnij na czym polega paradoks oszczędności
 • podgląd pobierz opis 21. Czym się różni koszt księgowy od ekonomicznego
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online