Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Ekonomia - egzamin dyplomowy Wróć do kategorii

01. Wymień i omów warunki konkurencji doskonałej

plik Pobierz 01. Wymien i omow warunki konkurencji doskonalej.doc

kolorki w pliku do pobrania

7. Wymień i omów podstawowe problemy mikroekonomii, czym się zajmuje i na jakie pytania stara się odpowiedzieć.

Mikroekonomia jest częścią ekonomii, która zajmuje się ludzkimi zachowaniami i wyborami (decyzjami) w odniesieniu do względnie małych podmiotów, takich jak gospodarstwa domowe, firmy, gałęzie przemysłu lub pojedyncze rynki. Dziedzina ta bada, w jaki sposób ludzie dokonują wyborów:
* Co konsumować (jakie dobra zakupić, przy ograniczonych zasobach, którymi dysponują podmioty, aby osiągnąć maksymalną użyteczność, czyli zadowolenie z konsumpcji)?
* Co określa cenę poszczególnego dobra ?
* Co decyduje o wielkości produkcji danej firmy, czy gałęzi produkcji?
* Co decyduje o wielkości płac, zysków, stopy procentowej?
* Jak poszczególne narzędzia ingerencji państwa w sprawy gospodarcze (np. minimalne ceny w rolnictwie)  wpływają na poziom produkcji w poszczególnych rynkach?
* Co produkować (jakie dobra wytwarzać i w jakiej ilości, po to by osiągnąć maksymalny zysk)?
Jak wykorzystywać posiadane zasoby czynników produkcji (jak alokować zasoby pracy i kapitału między różne możliwe dziedziny działalności)?
* Jakim zmianom podlegają te decyzje po odkryciu nowych sposobów wytwarzania dóbr czyli nowych technologii?
Na wszystkie te pytania usiłuje odpowiadać teoria konsumenta oraz teoria firmy. Kolejnym polem zainteresowań mikroekonomii jest funkcjonowanie rynku: kształtowanie się podaży, popytu oraz równoważące obie te zmienne działanie cen.
Mikroekonomiści analizują, od czego zależą dochody ludzi i dlaczego niektórzy ludzie zarabiają dużo więcej niż inni (np. przedsiębiorcy, osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych albo znani aktorzy czy piosenkarze). Analizują również mechanizmy kształtowania się cen poszczególnych dóbr, rozpatrują związki między zapotrzebowaniem (popytem), produkcją (podażą) i ceną na jedno dobro, w zależności od tego czy na rynku panuje konkurencja, czy też jakaś forma monopolu. Mikroekonomia bada również jak zmiany podatków i innych regulacji rządowych oddziałują na ludzkie wybory, jak ustalenie płacy minimalnej wpłynie na popyt na pracę i jej podaż, w jaki sposób regulacje rynku pracy wpływają na zatrudnienie i bezrobocie. Mikroekonomia odpowiada też na pytania, jakie czynniki kształtują handel zagraniczny między krajami, tzn. jakie dobra i w jakich ilościach wymienia się z zagranicą i jakie są skutki wprowadzenia ceł i ograniczeń ilościowych w eksporcie i imporcie.
Jak widać, mikroekonomia przyjmuje perspektywę mikroskopu. Tym różni się od makroekonomii, która analizuje ludzkie postępowanie i wybory w odniesieniu do dużych rynków albo całej gospodarki.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Ekonomia - egzamin dyplomowy [37]

 • podgląd pobierz opis 01. Wymień i omów warunki konkurencji doskonałej
 • podgląd pobierz opis 02. Wymień i omów współczesne funkcje państwa
 • podgląd pobierz opis 03. Wymień i omów podstawowe podmioty gospodarujące
 • podgląd pobierz opis 04. Wymień i omów funkcje rynku
 • podgląd pobierz opis 05. Omów typy ( nie modele ) konkurencji i ich skutki
 • podgląd pobierz opis 06. Wymień i omów zasady racjonalnego gospodarowania
 • podgląd pobierz opis 07. Wymień i omów podstawowe problemy mikroekonomii, czym się zajmuje i na...
 • podgląd pobierz opis 08. Omów podstawowe typy i formy ryzyka gospodarczego
 • podgląd pobierz opis 09. Wymień i omów elementy wyboru optymalnego
 • podgląd pobierz opis 10. Wymień i omów elementy rachunku ekonomicznego
 • podgląd pobierz opis 11. Wymień i omów podstawowe zalety mechanizmu rynkowego
 • podgląd pobierz opis 12. Wymień i omów podstawowe mankamenty mechanizmu rynkowego
 • podgląd pobierz opis 13. Wymień i omów formy przedsiębiorstw
 • podgląd pobierz opis 14. Wymień i omów metody gromadzenia kapitału przez przedsiębiorstwa
 • podgląd pobierz opis 16. Wymień i omów czynniki określające podaż
 • podgląd pobierz opis 17. Wymień i omów czynniki określające popyt
 • podgląd pobierz opis 18. Omów prawa Engla i jego znaczenie
 • podgląd pobierz opis 19. Co to jest PKB Omów jego zalety i wady
 • podgląd pobierz opis 20. Wyjaśnij na czym polega paradoks oszczędności
 • podgląd pobierz opis 21. Czym się różni koszt księgowy od ekonomicznego
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2019 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online